dr Karol Kościelniak

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1530

pokój 3.144

 

Obszar zainteresowań badawczych

Nauki humanistyczne w zakresie historii, specjalność historia wojskowości.

Tematyka badań naukowych oscyluje wokół historii wojskowości czasów nowożytnych.

Główny obszar zainteresowań dotyczy armii koronnej siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem karier jej oficerów oraz finansowania wojsk i wojen przez państwo polskie. Te elementy pozwalają na głębsze poznanie przyczyn sukcesów i porażek oręża polskiego w XVII i na początku XVIII wieku.

Aktualne prowadzone badania dotyczą armii polsko-litewską w okresie Wielkiej Wojny Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów utrzymania tej armii w latach 1699-1717.

Z naukowcami z Polski i Węgier rozpoczynamy pracę nad projektem badawczym dotyczącym zebrania, opracowania i wydania korespondencji hetmanów koronnych z rodu Potockich żyjących i działających w XVII i XVIII wieku.

 

Najważniejsze publikacje

Zarys sztuki wojennej świata starożytnego, Toruń 2008. ISBN 978-83-7611-144-5

Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648. Studia nad zawodem wojskowym, Toruń 2011. ISBN 987-83-2558-10-0

Stan badań nad kształtowaniem się zawodu wojskowego na przestrzeni XVI i XVII wieku, [w:] Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, pod red. B. Miśkiewicza, t. X, Poznań 2006, s. 55-70.

Wpływ kampanii moskiewskiej 1609-1612 na rozwój polskiej myśli wojskowej w relacjach pamiętnikarskich, [w:] IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości. Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, pod red. W.B. Łacha, Olsztyn 2008, s. 112-117.

Koszt wyprawienia wojska koronnego do Inflant w 1601 r., [w:] Gospodarka Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Nowożytność i współczesność. pod red. M. Bogacki, M. Franz i Z. Pilarczyk, t. II, Toruń 2009, s. 45-55.

Szlachecki Cincinnatus w siedemnastowiecznej Polsce, „Studia Historyczno-Wojskowe. Armia i Społeczeństwo”, pod red. T. Ciesielskiego, t. III, Zabrze 2009, s. 45-53.

Wyżywienie wojska kosztem społeczeństwa. Wybieranie stacji przez armię koronną w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej, pod red. T. Ciesielskiego, Zabrze 2010, s. 277-285.

Źródła dochodów oficerów jazdy polskiej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura-urzędy-prawo-finanse, pod red. K. Łopateckiego, Zabrze 2011, s. 153-168.

Czy opłacało się być wojakiem jazdy autoramentu narodowego w Rzeczypospolitej za panowania dwóch pierwszych Wazów? [w:] Ekonomia a wojna. Studia i szkice, red. Maciej Franz, Toruń 2011, s. 103-134.

Koncepcje obrony południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej w pracach Szymona Starowolskiego, [w:] Wojskowość, bezpieczeństwo, wychowanie, tom 1, pod red. A. Niewęgłowskiej, Siedlce 2012, s. 21-29.

Metody i problemy badawcze w określaniu składu armii koronnej pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2012, s. 30-40.

Przez pole bitwy do magnaterii. Przyczynek do kariery społecznej w Rzeczypospolitej I połowy XVII wieku, [w:] Wobec Króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2012, s. 757-772.

 

Funkcje

Członek Rady Instytutu Historii UAM

Członek Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Opiekun I roku 3-letnich studiów stacjonarnych Historii

 

Inne

Członek Komitetu Naukowego czasopisma „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”

Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Historia Militaris” wydawanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu

Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Scripta Militaris” wydawanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu

 
free pokerfree poker