dr Karol Kościelniak

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1530

pokój 3.144

 

Obszar zainteresowań badawczych

Nauki humanistyczne w zakresie historii, specjalność historia wojskowości.

Tematyka badań naukowych oscyluje wokół historii wojskowości czasów nowożytnych.

Aktualne prowadzone badania dotyczą wielkiej wojny północnej.

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

K. Kościelniak, Zarys sztuki wojennej świata starożytnego, Toruń 2008. ISBN 978-83-7611-144-5

K. Kościelniak, Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648. Studia nad zawodem wojskowym, Toruń 2011. ISBN 987-83-2558-10-0

K. Kościelniak, J.J. Piątek, Fenomen walki partyzanckiej. Aspekt historyczno-wojskowy [The phenomenon of guerrilla warfare. historical and military aspect], Toruń 2014, ss. 347, ISBN 978-83-8019-118-1

K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, M. Danielewski, Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, Poznań 2017, ss. 238, ISBN 978-83-65663-30-6

 

Artykuły w czasopismach (wybrane):

K. Kościelniak, Działania nieregularne wojsk konfederacji tarnogrodzkiej 1715-1716, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne”, 143(4) (2016), s. 743-752.

K. Kościelniak, Miscellanea na łamach "Przeglądu Historyczno-Wojskowego" z lat 1929-1938, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, XVII (2016), s. 65-78.

K. Kościelniak, Oblężenie Poznania z 1716 roku w historiografii polskiej, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, XVII (2016), s. 39-44.

K. Kościelniak, Polskie źródło do przebiegu bitwy pod Gemauerthof/Murmizą z 26 lipca 1705 roku, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, XVIII (2017), s. 46-62.

 

Rozdziały w monografiach (wybrane):

K. Kościelniak, Dzieje wojen morskich w programie studiów historycznowojskowych [w:] Z dziejów wojen morskich. Studia i szkice, red. M. Franz, A. Aksamitowski, Oświęcim 2015, s. 341-345.

K. Kościelniak, Indygenat jako nagroda dla cudzoziemców za zasługi dla króla i Rzeczypospolitej w XVII wieku [w:] W służbie obcych monarchów i państw. Mechanizmy karier obcokrajowców w armiach oraz administracji państwowej, red. T. Ciesielski, Warszawa 2015, s. 15-34.

K. Kościelniak, Skutki przemieszczania się wojsk przez Poznań podczas wielkiej wojny północnej [w:] "Migracje. Podróże w dziejach". Nowożytność. Mare Integras. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, M. Franz, Toruń 2015, s. 169-179.

K. Kościelniak, Straty ludzkie w bitwie pod Kaliszem z 1706 r. w relacjach polskich [w:] Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XI. "Śmierć w dziejach człowieka". Nowożytność, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, M. Franz, Toruń 2016, s. 154-165.

K. Kościelniak, Działania militarne konfederatów tarnogrodzkich w roku 1716 [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65 rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 281-288.

 

Funkcje

Członek Rady Instytutu Historii UAM

Członek Rady Wydziału Historycznego UAM

Członek Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Opiekun I i II roku 3-letnich studiów stacjonarnych Historii, specjalność historia wojskowości

Członek i sekretarz Rady Programowej Instytutu Historii

Opiekun Sekcji Studentów Historyków Wojskowości działającej w ramach Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy przy IH UAM w Poznaniu

 

Inne

Członek i Sekretarz Komitetu Naukowego czasopisma „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”

Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Historia Militaris” wydawanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu

Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Scripta Militaris” wydawanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu

Członek Towarzystwa Azji i Pacyfiku

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości