dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

 

Kontakt

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1471

pokój 3.52

 

Obszar zainteresowań badawczych

Moje zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół czterech obszarów badawczych: historii regionalnej (odnoszącej się zwłaszcza do dziejów Kujaw i Wielkopolski), szeroko rozumianych problemów edukacji historycznej i obywatelskiej (w wymiarze historycznym, teoretycznym i praktycznym), dziejów regionalizmu polskiego i związanej z nim edukacji regionalnej na przestrzeni XX i XXI wieku, oraz upowszechniania wiedzy historycznej w znaczącym stopniu powiązanym z wymienionymi wyżej obszarami.

 

Najważniejsze publikacje

Monografie

Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii. Wyd. Instytut Historii UAM, Seria: Publikacje Instytutu Historii (nr 43), Poznań 2001, s. 224

Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura. Wyd. Rys. Poznań 2004, ss. 176; wydanie II poprawione Poznań 2005, ss. 176

Ks. Stanisław Kozierowski – proboszcz parafii skórzewskiej (1910-1929). Wyd. Przemkodruk. Skórzewo 2010, ss. 84

dobór i opracowanie kazań [w:] Ks. Stanisław Kozierowski, Wybór kazań. Wyd. PTPN. Poznań 2010, ss. 123

Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2011, ss. 502

 

Podręcznik akademicki

(współautorstwo z E. Chorąży i S. Roszak), Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 402

 

Redakcje prac zbiorowych

Non omnis moriar. Katolicki cmentarz w Mogilnie. Wyd. Rys. Poznań 2006, ss. 164

Wybór źródeł do dziejów gimnazjum i liceum w Trzemesznie. Wyd. Bograf, Poznań 2006, ss. 240

Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919). Wyd. Jasart Studio. Poznań 2008, ss. 242

Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów. Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 376

Film jako materiał pomocniczy w edukacji regionalnej. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 70

Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 79

(z M. Adamskim) Alma Mater Tremesnensis 1776-2011. Spisy dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Wyd. JASART Studio, Trzemeszno 2011, ss. 32

(z J. Doboszem) „Powtórka przed …” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2008, ss. 134

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…” II Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2008, ss. 156

(z J. Doboszem) „Powtórka przed …” III Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 22-23 września oraz 24-25 września 2009. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2009, ss. 142

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…” IV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 21-22 września oraz 23-24 września 2010. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2010, ss.182

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…” V Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 22-23 września oraz 26-27 września 2011. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss. 170

(z J. Doboszem), „Powtórka przed…” VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 18-19 września oraz 20-21 września 2012. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012, ss. 194

(z J. Doboszem), „Powtórka przed…” VII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 24-25 września oraz 26-27 września 2013. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2013, ss. 186

(z J. Doboszem), „Powtórka przed…” VIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 23-24 września oraz 25-26 września 2014. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2014, ss. 171

Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Propozycje metodyczne, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2013, ss. 177

(z M. Machałek i S. Roszakiem) Bałtyk w edukacji historycznej. Studia i materiały. Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin 2014, ss. 245

 

Pełnione funkcje:

członek Instytutowej Komisji Wyborczej (2002-2005, 2005-2008, 2008-2012)

członek Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (2002-2008)

pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. pomocy materialnej (2008-2012)

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Ekonomicznej (2008-2012)

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Doktorantów (2009-2010)

członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (2010-2012)

członek Zespołu ds. Działalności Centrum UAM „Instytut Wielkopolski” (2009-2012, 2012-2016)

członek Komisji Rektorskiej ds. akceptacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia w obszarze nauk humanistycznych (2012)

zastępca dyrektora Instytutu Historii (od 2012 r.)

 

Inne

Tematyka prowadzonych zajęć:

- dydaktyka edukacji historycznej i obywatelskiej (wykład i ćwiczenia)

- regionalizm w edukacji historycznej i obywatelskiej (wykład i konwersatorium)

- historia – kultura – społeczeństwo (konwersatorium)

- dzieje oświaty w XX wieku, współczesna edukacja historyczna, dzieje regionalizmu polskiego, historia regionalna Wielkopolski (seminarium licencjackie i magisterskie)

 

Zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Historycznych” (od 2011 r.)

Zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego” (od 2011 r.)

Wiceprezes Oddziału w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2013 r.)

Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie (od 2013 r.)

Członek Rady Programowo-Naukowej „Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Mogileńskiej” (od 2008 r.)

Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. Podręczników Historii (od 2008 r.)

Członek Komisji Dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1998 r.)

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Poznaniu (od 2006-2014)

Członek Rady Programowej Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie (od 2013 r.)

Przewodnicząca (ze strony polskiej) Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych (od 2014 r.)

Członek Rady Krajowej Ruchu Regionalnych Stowarzyszeń RP (2014-2018)

Redaktor Główny Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Nauk (od 2014 r.)

 

2002 – nagroda Rektora UAM, zespołowa II stopnia, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2008 – Medal Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie

2010 – nagroda Rektora UAM, indywidualna III stopnia, za działalność organizacyjną

2012 – nagroda Rektora UAM, indywidualna III stopnia, za osiągnięcia naukowe

2012 – nagroda Rektora UAM, zespołowa II stopnia, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2014 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2015 – Medal „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej”

 
free pokerfree poker