dr hab. prof. UAM Violetta Margaret Julkowska

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1489

pokój 3.79

 

Obszar zainteresowań badawczych

Moje zainteresowania lokują się w obszarach: dydaktyki historii, kultury historycznej, historii regionalnej oraz historii historiografii. Prowadzę seminarium licencjackie, magisterskie i doktorskie w zakresie mojej problematyki badawczej:

Dzieje dydaktyki historii, historia oświaty XVIII- XX wieku,

Krytyczna dydaktyka historii

Dyskursy historiograficzne

Recepcja i interpretacja historiografii XIX i XX wieku

Problemy narracji historycznej

Retoryka w narracji historycznej

Literatura piękna i sztuka w edukacji historycznej

Kultury pamięci

Bohaterowie historyczni i ich biografie

Esej historyczny w XIX i XX wieku

Małe formy pisarstwa historycznego

Kultura historyczna – edukacja historyczna

Zdjęcia lotnicze w edukacji historycznej

Fotografia w historii i edukacji historycznej

Przedstawianie / wizualizacje przeszłości

Nauczanie na odległość: e-learning oraz b-learning

Interdyscyplinarne projekty edukacyjne

Polsko-niemiecki podręcznik do historii

 

Najważniejsze publikacje książkowe

Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań 1998

Między historią a edukacją historyczną (red.), Poznań 2003

Europejski wymiar edukacji a chrześcijaństwo, Poznań 2006

Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań 2010

Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, (red.) Poznań 2012

Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, (red.) Poznań 2012

Przywołane z historii. Ocalone z pamięci (red.) Kościan 2013

Helena Tadeuszak 1909-1986, Kościan 2014

Jan Kiliński. Historia i pamięć (red.) Poznań – Trzemeszno, 2015

 

Autorka ponad 90 rozdziałów w monografiach wieloautorskich i artykułów. Ostatnio opublikowała:

Między pamięcią a historią. Przypadek historii rodzinnych, „Sensus historiae. Studia interdyscyplinarne”, 2012/1 vol.VI, Oficyna Wydawnicza Epigram, ISSN 2082-0860, s.77-92

Schulbuch Geschichte. Ein detsch-polnisches Projekt Empfehlungen, Gemeinsame Deutsche- Polonische Schulbuchkommission (Hg.) Eckert. Expertise Band 1, Gőttingen 2012.

Polski esej historyczny w XIX i XX wieku. Funkcje dwudziestowiecznej eseistyki historycznej, [w:] Klio Polska. Studia z dziejów historii polski XIX-XX wieku pod red. Andrzeja Wierzbickiego, Warszawa 2012, s. 11-31.

Projekt krytycznej dydaktyki historii, „Sbornik praci Pedagogicke fakulty Masarykovy univerzity”, Rada Spolecenskych Ved, Brno 2012, t.2(26), s.309-314.

Działalność edukacyjna IPN w latach 200-2010, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny IPN 200-2010, red. A. Czyżewski, S. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, s.309-332.

Julkowska, V.: Świadomość historyczna [hasło]w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. R. Traba, M. Saryusz-Wolska, współpraca J. Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 478-483. ISBN 978-83-7383-661-7

Julkowska, V.: Władysław Łoziński (1843-1913), w: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, T.II, red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 131-148. ISBN 978-83-7338-973-3

Julkowska, V.: Historiograficzny palimpsest. Problem przedstawiania przeszłości w polskiej historiografii doby romantyzmu, [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), (red.) W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Warszawa 2014, s.119-145, ISBN 978-83-61750-47-5

Julkowska, V.: Wspólna historia- wiele pamięci. O koncepcji wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii, [w:] DomOtwarty/DomZamknięty. Lekcje pogranicza Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.),red. B. Górczyńska-Przybyłowicz, S. Jankowiak, I. Skórzyńska, K. Stryjkowski, A. Wachowiak, Poznań 2014, s. 317-333, ISBN 978-83-63795-45-0

Julkowska, V.: The History of Polish Reflection on the Didactics of History, Researching History Education. International Perspectives and Disciplinary Traditions, Eds. M. Koster, H. Thunemann, M. Zulsdorf-Kersting, Schwalbach/Ts. 2014, s.133-149, ISBN 978-3-7344-0010-0

Julkowska, V.: Badanie recepcji jako koncept w obszarze historii historiografii, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne ”, vol. XVI (2014/3), s. 15-28. ISSN 2082-0860

Julkowska, V.: Naukowa synteza historii politycznej wobec komercjalizacji rynku wydawniczego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Central European Political Studies”, 2014/1; s.101-115, ISSN 1731-7517

Redakcja tomu czasopisma naukowego: Oblicza recepcji cz. I i II w: „Sensus Historaie. Studia interdyscyplinarne ”, vol. XV (2014/2) oraz vol. XVI (2014/3). ISSN 2082-0860

 

Funkcje

2011-2012 Wicedyrektor Instytutu Historii

2011-2012 Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii

od 2003 Kierownik Studiów Podyplomowych Historii

od 2012 Koordynator LLL na Wydziale Historycznym

Opiekun Sekcji Dydaktyki Historii i Edukacji Historycznej Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii

 

Inne

Nagrody i wyróżnienia

1999 – nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

2002 - nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2010 - List gratulacyjny Ministra Edukacji Narodowej za udział w przygotowaniu projektu podręcznika polsko-niemieckiego

2011 - nagroda indywidualna Rektora UAM za osiągnięcia naukowe

2012 – nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2013 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2015 – nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

 

Członkostwo w towarzystwach i gremiach naukowych

od 1995 Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

od 2010 Członek Polskiego Towarzystwa Historiograficznego

od 2010 Członek Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

od 2015 Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

od 2015 Członek Leszczyńskiego Towarzystwa Naukowego

od 2008 Ekspert w Radzie Ekspertów Wspólnego Polsko-Niemieckiego Podręcznika do nauczania historii

2011- 2014 członek Rady Naukowej projektu interdyscyplinarnego słownika pamięci ‘Modi Memorandii” w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości