dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

 

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1495

pokój 3.85

 

Obszary zainteresowań badawczych

Historia Polski i powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.)

Historia kobiet

Historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich

Historia życia codziennego i obyczajów

Dzieje Wielkopolski

 

Najważniejsze publikacje

A. Jakuboszczak, Barbara Sanguszkowa (1718-1791) i jej salon towarzyski, Poznań 2008, ss. 286.

Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. [Seria dydaktyczna Instytutu Historii UAM. T.1], pod red. A. Jakuboszczak, P. Matusika i M. Zwierzykowskiego, Poznań 2012.

Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet, pod red. A. Jakuboszczak i P. Matusika, Poznań 2012.

Polska – Francja – Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, pod red. M. Foryckiego, A. Jakuboszczak, J. Jurkiewicza, I. Kraszewskiego i M. Pukiańca, Poznań 2011, ss. 793.

Toute la France est polonaise ! » La présence polonaise en France aux XIXe et XXe siècles. Actes du Colloque à Paris en novembre 2004, red. A. Jakuboszczak, D. Tollet, Poznań-Paris 2007, ss. 292.

A.Jakuboszczak, Kobieta - morderczyni. Sprawa o mężobójstwo na przykładzie osiemnastowiecznego procesu Konstancji Dobrowolskiej, w: Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 311-318.

A.Jakuboszczak, O życiu rodzinnym i edukacji córek księcia Franciszka Ksawerego de Saxe w świetle dokumentów Archives departemantales de l’Aube, Biuletyn Historii Wychowania 28 (2012), s. 21-34.

A.Jakuboszczak, Les grandes familles nobiliaires aux yeux des diplomates français au milieu du XVIIIe siècle, [w:] Les aristocraties en Europe du moyen âge à nos jours. Texte reunis par Patrick Werly. Actes du XVe colloque franco-polonais organisé à Strasbourg, les 9 et 10 octobre 2008, Strasbourg 2011, s. 101-110.

A.Jakuboszczak, Wdowa i wdowieństwo w świetle XVIII-wiecznych tekstów religijnych [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 113: 2010, s. 247-267.

A. Jakuboszczak, Wstęp [w:] „Czasy saskie: wybór źródeł”, t. XIV, seria „Biblioteka źródeł Historii Polski”, pod red. Stanisława Sierpowskiego, Wrocław 2010, s. V-XII.

A.Jakuboszczak, Z kobiecej perspektywy. Obraz mężczyzny w osiemnastowiecznych tekstach polskich, [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. 1, Od średniowiecza do końca XX, red. Katarzyna Kabacińska, Krzysztof Ratajczak, Poznań 2010, s. 139-147.

A.Jakuboszczak, La commission d’éducation nationale. Le plan de réforme d’enseignement en Pologne à la fin du XVIIIe siècle, [w:] Construire l’éducation de l’Ancien Régime à nos jours, texts réunis par F. Cadilhon, M. Combet, M. Figeac-Monthus, Pessac 2009, s. 93-99.

A. Jakuboszczak, Etre comme une Française: l’exemple des Polonaises durant l’époque moderne [w:] Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours, sous la direction d’Olivier Chaline, Jarosław Dumanowski et Michel Figeac, Pessac 2009, s. 259-266.

A. Jakuboszczak, L’attitude religieuse des aristocrates polonaises au milieu du XVIIIe siècle, [w:] Conscience nationale, Etat et religions, Actes du XIIIe Colloque Poznań-Strasbourg des 3-4 octobre 2004, red. P. Werly, Strasbourg 2008, s. 115-121.

A. Jakuboszczak, Entre discours et réalité: l’éducation des aristocrates polonaises sous l’influençe des Lumières françaises, w: Femmes éducatrices au Siècle des Lumières, red. I. Bouard-Arends, M.-E. Plagnol-Diéval, Rennes 2007, s. 365-377.

 

Funkcje

Członek zespołu ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Instytutu Historii w latach 2010-2011

Koordynator projektu « Klasy akademickie » na Wydziale Historycznym

Członek zespołu ds. „Klas akademickich” w Instytucie Historii

 

Inne

Nagroda indywidualna Rektora III stopnia za działalność organizacyjną (2010 rok)

Członek Zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Członek Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 
free pokerfree poker