dr hab. Bożena Górczyńska - Przybyłowicz

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

tel. 61 829 1467

pokój 3.96

 

Obszar zainteresowań badawczych

W pracy badawczej dominują zagadnienia z zakresu stosunków polsko- niemieckich. Wśród głównych zagadnień wymienić należy: politykę społeczna i gospodarczą realizowaną na ziemiach polskich w czasie niemieckiej okupacji, kwestie związane z oddziaływaniem Prus i zjednoczonych Niemiec na kształtowanie stosunków narodowościowych, ekonomicznych i politycznych ziem polskich i w Europie, studium porównawcze polityki germanizacyjnej na ziemiach polskich oraz na terenie Alzacji i Lotaryngii. Oddzielny problem badawczy stanowią zagadnienia związane z badaniami regionalnymi, dziejami gospodarczymi NRD, oddziaływaniem Niemiec na przeobrażenia w ramach Unii Europejskiej oraz wpływ Unii na przeobrażenia następujące w Polsce. Dotyczy to głównie oddziaływań na lokalne społeczności poprzez współpracę z instytucjami samorządowymi oraz ich oddziałanie na przeobrażenia regionalne.

 

Najważniejsze publikacje

Życie społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich włączonych do Prus Wschodnich w okresie hitlerowskiej okupacji, Studia i Materiały, nr XXIX, Ciechanów 1989.

Polityka handlowa Trzeciej Rzeszy wobec państw Europy Południowo- Wschodniej, Środkowej i Wschodniej w latach 1933- 1939, Poznań 2000.

Wpływ polityki Niemiec na przeobrażenia społeczne w państwach Europy Południowo-wschodniej w latach 1933-1939. w: Wieki Stare i Nowe. Numer specjalny.T.2 , s. 273- 291. Katowice 2011.

ISSN 1899 - 1556

Partnerstwo inwestujące w przyszłość, Przegląd Zachodni, nr 2, 2010, S.248- 254.Red. Polityka Otto von Bismarcka wobec Polaków i Francuzów. Materiały z sesji naukowej odbytej w 2010 r. w Warcinie, Centrum Edukacji Regionalnej Warcinio, 2010 r..

Monolit zniweczył jego wielkość/ Der Monolith hat seine Größe verloren. :w Polityka Otto von Bismarcka wobec Polaków i Francuzów., Warcino 2010

/współpraca/:H. Schwendemann,W. Dietsche, Hitlers Schloß. Die In Posen, Berlin 2003.

/współpraca/, Deutschland und Polen in schweren Zeiten 1933-1990. Alte Konfllikte – neue Sichtweisen /Niemcy i Polska w trudnych latach 1939-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty. Bernarda Martin, Arkadiusz Stempin, Poznań 2004 r.,

Narodowo-socjalistyczny wódz „ drugiego planu”- Erich Koch. W: Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce. Poznań 2002, s.275- 283.

Die den Warenaustausch zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion in den Jahren 1933- 1941 bedingenden Faktoren und Barieren. Studia Historiae Oeconomicae, 1994, vol. 21, s. 133- 140.

Tłumaczenie: Stanislaw Karwowski: Geschichte des Hauses Leszczyc von Radolin Radolinski. Posen 1906,., 2010.

 

Funkcje

Pełnomocnik Dziekana ds. wymiany studentów w ramach programu Erasmus /państwa niemieckojęzyczne/

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 128 gości