dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM

 

Kontakt

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1469

pokój 3.50

 

Obszar zainteresowań badawczych

- historia powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII wiek);
- historia intelektualna i kulturalna Oświecenia;
- historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich;
- dzieje miast i mieszczaństwa;
- kultura polityczna czasów nowożytnych;
- historia idei;
- dzieje Wielkopolski.

 

Najważniejsze publikacje

M. Forycki, L’anarchie polonaise: le système institutionnel de la République nobiliaire dans la pensée des Lumières. Recherches sur les échanges intellectuels et les relations diplomatiques de la France et de la Pologne au XVIIIe siècle, Versailles-Poznań 2001 (rozprawa doktorska).

M. Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 332 ss. (rozprawa habilitacyjna).

M. Forycki, Anarchia polska w myśli Oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Wydawnictwo Poznańskie, seria „Czas i Myśl”, Poznań 2004, 256 ss.

M. Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 44 il., 332 ss.

M. Forycki, Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (1677-1766), Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Biblioteka „Kroniki Wielkopolski”, seria „Biografie Wielkopolan”, Poznań 2006, 97 il., 226 ss.; wydanie II, zmienione: M. Forycki, Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (1677-1766), Wydawnictwo Poznańskie, seria „Poczet władców”, Poznań 2016, 233 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Amis et ennemis héréditaires: les stéréotypes nationaux, Actes du XIIe Colloque Poznań-Strasbourg des 3-4 octobre 2002, Poznań 2006, 204 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI-XX w.). La France, l’Allemagne et la Pologne dans l’Europe moderne et contemporaine (XVIe-XXe s.). Frankreich, Deutschland und Polen im neuzeitlichen und modernen Europa (16. bis 20. Jh.), Dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego, Konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 11-12 X 2001, Poznań 2003, 359 ss.

M. Forycki, M.-L. Pelus-Kaplan, M. Serwański D. Tollet (red.), La Pologne et l’Europe occidentale du Moyen-Age à nos jours, Actes du colloque organisé par l’Université Paris VII – Denis Diderot, les 28 et 29 octobre 1999, Poznań-Paris 2004, 179 ss.

M. Forycki, M. Serwański (red.), Religion et nation. Entre l’universel et les particularismes, Actes du XIVe Colloque Poznań-Strasbourg des 28-29 septembre 2006, Poznań 2008, 278 ss.

M. Forycki, A. Jakuboszczak, J. Jurkiewicz, I. Kraszewski, M. Pukianiec (red.), Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, Poznań 2011, 794 ss.

M. Forycki, A. Perłakowski, F. Wolański (red.), „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), Poznań 2012, 376 ss.

M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański (red.), Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, Poznań 2013, 336 ss.

M. Forycki, M. Zwierzykowski, Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Woltera, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. XXV, 2013, z. 2, s. 5-20.

M. Forycki, J. Pietrzak, Ceremoniał na dworach francuskim i polskim w epoce nowożytnej. Le cérémonial dans les cours royales française et polonaise à l’époque moderne, [w:] Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII wieku. L’art à la cour de France au XVIIIe siècle, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2013, s. 33-56.

M. Forycki, Les Confédérés et le Citoyen. Le contexte historique de la collaboration des Polonais avec Jean-Jacques Rousseau, [w:] Jean-Jacques Rousseau, entre Savoie et Pologne, P. Bouvier, É. Brunat, F. Clerc, A. Barthélémy. M. Kohlhauer (red.), Chambéry-Annecy 2014, s. 137-148.

M. Forycki, Les représentations de l’Allemagne et de la France dans les encyclopédies polonaises du XVIIIe siècle, [w:] Construction d’un imaginaire collectif européen. De la Renaissance aux Lumières: Allemagne, France, Pologne. Unité et diversité, L. Kańczugowski (red.), Lublin 2014, s. 105-115.

M. Forycki, A. Małecki, Performing Memory in the Public Spaces of Communist and Post-Communist Stargard, [w:] Performing the Past: Post-Communist Poland and Romania, I. Skórzyńska, Ch. Lavrence (red.), Poznań 2014, s. 119-133.

M. Forycki, Séverin Rzewuski (1743-1811) ou le déclin du républicanisme sarmate, „Wiek Oświecenia”, t. XXI, 2015, s. 109-116.

M. Forycki, Szlachta wokółbałtycka w ujęciu Encyklopedystów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. XXXV, 4, 2016, s. 85-99

M. Forycki, Casanova and his considerations on the partition of Poland, [w:] Casanova: Enlightenment philosopher, I. Cerman, S. Reynolds, D. Lucci (red.), Oxford University Studies in the Enlightenment, Voltaire Fundation, Oxford 2016, s. 119-331.

 

Funkcje

2012-2014 kierownik Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku;

2014-2015 chargé de mission scientifique, Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Paryżu.

 

Inne

  • - członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 2012 roku członek Zarządu TBnWO; 2012-2016 skarbnik TBnWO);
  • - członek Centre de Recherches « États, société, religion, XVIIe-XVIIIe siècles en Europe » w Université de Versailles Saint-Quentin;
  • - członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Sarmatia Europea. Polish Review of Early Modern History”;
  • - członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne”.

 

2015-2016

30/01/2015 – współorganizator i czynny uczestnik konferencji nt.: „La construction d’un imaginaire collectif européen. De la Renaissance aux Lumières : Allemagne, France, Pologne. Unité et diversité” – Paryż: Stacja Naukowa PAN;

06/02/2015 – inicjator i współorganizator konferencji w formule okrągłego stołu na temat stosunków polsko-francuskich w czasach nowożytnych (XVI-XVIII wiek) nt. „L’Aigle blanc et la Fleur de Lys” – Paryż: Stacja Naukowa PAN;

16/03/2015 – inicjator i współorganizator wieczoru naukowego poświęconego Oldze Boznańskiej oraz Feliksowi „Manggha” Jasieńskiemu, prowadzonego przez prof. Krzysztofa Pomiana – Paryż: Stacja Naukowa PAN;

19-20/03/2015 – współorganizator konferencji naukowej na temat „Voyager en Europe médiane” – Paryż: Stacja Naukowa PAN;

06-07/05/2015 – inicjator i współorganizator konferencji naukowej nt. „Mai 1945. Libération ou nouvelle occupation?” – Paryż: Stacja Naukowa PAN, Ambasada RP;

23/06/2015 – inicjator i współorganizator francusko-polskiego wieczoru naukowo-kulturalnego nt. „La szlachta polska à la française” – Paryż: Stacja Naukowa PAN;

2015 – inicjator i współorganizator wystawy pt. „Biblioteka Kórnicka i jej francuskie skarby” – prezentacji frankofońskich zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN – Paryż: Stacja Naukowa PAN;

23-24/07/2015 – współinicjator i współorganizator polsko-francuskiego kongresu chemicznego „Assises franco-polonaises de Chimie” zorganizowanego przez Stację Naukową PAN w Paryżu i Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod honorowym patronatem J.E. Ambasadora RP w Paryżu – Paryż: Stacja Naukowa PAN, Ambasada RP;

27-31/07/2015 inicjator i współorganizator trzech paneli naukowych nt. „Między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym – rynki wymiany w Europie środkowowschodniej” ; moderator panelu „Entre Baltique, Adriatique et la Mer Noire – marchés d’échange en Europe médiane au XVIIIe siècle” w ramach światowego kongresu badaczy XVIII wieku – Rotterdam: 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies, Uniwersytet Erazma.

23/09/2015 – organizator wieczoru naukowego upamiętniającego postać wybitnego literaturoznawcy i polonisty, prof. Jean Fabre’a, z okazji 40 rocznicy śmierci – Paryż: Stacja Naukowa PAN;

24-25/09/2015 – współinicjator i organizator polsko-francuskiego sympozjum badaczy XVIII stulecia: „Rencontre franco-polonaise des dix-huitièmistes” nt. „La République nobiliaire et la France au XVIII siècle”. Konferencję zorganizowała Stacja Naukowa PAN w Paryżu we współpracy z Instytutem Historii UAM, Instytutem Historii PAN w Warszawie oraz Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu sprawującym pieczę nad Biblioteką Polską w Paryżu – Paryż: Stacja Naukowa PAN w Paryżu, Biblioteka Polska w Paryżu;

15-17/09/2016 – współorganizator III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego nt. „Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Poznań: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydział Historyczny UAM;

19-20/09/2016 – inicjator i współorganizator II polsko-francuskiego sympozjum badaczy XVIII stulecia: „Deuxième Rencontre franco-polonaise des dix-huitièmistes” nt. „Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières”. Konferencję zorganizował Instytut Historii UAM we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie, Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu sprawującym pieczę nad Biblioteką Polską w Paryżu oraz Polskim Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym – Poznań: Biblioteka Kórnicka, Collegium Historicum UAM, Collegium Maius UAM.

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 138 gości