dr hab. Maciej Dorna

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1533

pokój 3.147

 

Przebieg pracy naukowej

magisterium: 1997

doktorat: 2002

 

Obszary zainteresowań badawczych

Historia zakonu krzyżackiego

Początki dyplomatyki

Dziejopisarstwo średniowieczne

 

Publikacje

monografie:

Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228 – 1309. Studium prozopograficzne, Poznań 2004, ss. 430 + mapa.

Die Brüder des Deutschen Ordens in Preußen 1228 – 1309. Eine prosopographische Studie, Wien-Köln-Weimar 2012, ss. 473.

Mabillon i inni. Rzecz o powstaniu dyplomatyki, Poznań 2014, ss. 230.

 

artykuły i rozdziały w publikacji:

Wielki mistrz Poppo von Osternohe – prekursor kierunku pruskiego w polityce zakonu krzyżackiego, Nasze Historie 3 (1998), s. 85 – 100.

Urząd przeora w zakonie krzyżackim w XIII w., w: Scriptura custos memoriae, wyd. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 57 – 65.

Kontynuacja Reginona a roczniki klasztoru Reichenau, in: Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. Sikorski, A.M.Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 117 – 130.

Przywilej kruszwicki Konrada Mazowieckiego z czerwca 1230 roku. Przyczynek do genezy państwa krzyżackiego w Prusach, Zapiski Historyczne 73 (2008), s. 7 – 35.

De apostasia quarta et vindicta eius – o niezrealizowanych planach obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku XIII w., w: Kaci, święci, templariusze, hrsg. v. B. Śliwiński, J. Trupinda (Studia z dziejów średniowiecza 14), Malbork 2008, s. 79 – 96.

Nadanie biskupa płockiego Guntera i kapituły płockiej dla Zakonu Krzyżackiego z 17 marca 1230 roku. Autentyk czy falsyfikat?, Roczniki Historyczne 75 (2009), s. 43 – 59.

Die Deutschordensbrüder als Urkundenfälscher – ein Beispiel aus der Frühgeschichte des Deutschen Ordens in Preussen, w: Die Rolle der Schriftlichkeit in den geistlichen Ritterorden des Mittelalters: Innere Organisation, Sozialstruktur, Politik, Toruń 2009 (Ordines militares XV), s. 241 – 252.

Dwa rzekome dokumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230, w: Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, hrsg. v. B. Śliwiński (Studia z dziejów średniowiecza 15), Malbork 2009, s. 69 – 92.

War die Historia Ottonis Liudprands von Cremona die Quelle der Continuatio Reginonis?, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 65 (2009), Heft 1, s. 137 – 147.

Wojciech Kętrzyński, w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 121 – 136.

Historiografia zakonu krzyżackiego, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 221 – 230.

Państwo zakonu krzyżackiego, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 661 – 667.

Krytyka źródeł – problem definicji, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, pod redakcją Aleksandry Jaworskiej i Roberta Jopa, Warszawa 2013, s. 49 – 61.

Akt delimitacji litewsko-inflanckiej z 7 lipca 1473 roku, Lituano-Slavica Posnaniensia 14 (2013), s. 87 – 102.

Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze stycznia 1230 roku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2 (280), s. 181 – 201.

Von der Hagiographie zur Diplomatik. Daniel Papebrochs Lehre zur Erkennung von frühmittelalterlichen Urkundenfälschungen, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 60 (2014), s. 165 – 189.

Jak to właściwie było, czyli kilka uwag o pracy historyka ze źródłem historycznym, w: „Powtórka przed…“ VII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 24-25 września oraz 26-27 września 2013, Poznań 2013, s. 79 – 84.

About the date when the foundation privilege was granted to Chełmno and Toruń, Zapiski Historyczne 80 (2015), z. 4, s. 85 – 102.

De re diplomatica libri VI, Winieta. Pismo Biblioteki Raczyńskich, nr 3 (70), 2015, s. 8.

 

tłumaczenia:

Johannes Fried, Święty Wojciech i Polska, przeł. M. Dorna, Poznań 2001, ss. 41.

Sven Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, przeł. M. Dorna, Kraków 2010, ss. 350.

 

recenzje:

S. Jóźwiak, Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246 – 1343, Toruń 1997, [w:] Roczniki Historyczne 64 (1998), s. 250 – 253.

M. Löwener, Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preussen durch den Deutschen Orden bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Wiesbaden 1998, [w:] Roczniki Historyczne 65 (1999), s. 251 – 253.

Die Hochmeister des Deutsche Ordens 1190 – 1994, hrsg. v. Udo Arnold, Marburg 1998 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 40), [w:] Zapiski Historyczne 65 (2000), z. 1, s. 168 – 169.

Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243 – 1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo – wierni, Malbork 2006, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2006, nr 4, s. 565 – 567.

M. Glauert: Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527), Toruń 2003 (Prussia sacra 1), [w:] sehepunkte 7 (2007), Nr. 6 [15.06.2007],

URL: http://www.sehepunkte.de/2007/06/10158.html

 

Współpraca międzynarodowa

październik 2003 – sierpień 2004: docentura gościnna na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

rok akademicki 2009/2010, semestr zimowy: 30 godzin zajęć proseminaryjnych (wraz z prof. Wernerem Benecke) na Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder); temat: Der Deutsche Orden

lipiec – wrzesień 2010: stypendium Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

lipiec oraz wrzesień 2011: stypendium Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

 
free pokerfree poker