prof. dr hab. Ewa Domańska

 

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii

pokój 3.123

tel: 61 829 1509

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

website: www.ewadomanska.pl

 

Od 2002 roku visiting associate professor, Department of Anthropology, Stanford University (tamże: research affiliate of the Europe Center; affiliated faculty of the Center for Russian, East European & Euroasian Studies - CREEES)

 

Zainteresowania

- współczesna teoria i historia historiografii

- metodologia historii

- porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych

- badania ekobójstwa i ludobójstwa

- historia nieantropocentryczna i nie-europejskie podejścia do przeszłości

 

Publikacje (wybór za lata 2013-2017)

Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, ss. 370.

Animal History. History and Theory, vol. 56, nr 2, June 2017: 267-287

Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej. Teksty Drugie, nr 1, 2017: 41–59.

Jerzy Topolski, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia, wybrała, do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, ss. 345.

Kierunki rozwoju strategii badawczych w historii najnowszej, w: Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku, pod red. Marcina Kruszyńskiego, Sławomira Łukasiewicza, Mariusza Mazura, Sławomira Poleszaka, Piotra Witka, Lublin: IPN, 2016: 215-225.

Semiofory i pneumatofory w perspektywie biohumanistycznej. (Przypadek korzeni oddechowych Cypryśnika Błotnego), w: Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze, red. Andrzej Mencwel, Jacek Migasiński, Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016: 347-363.

Historia w kontekście posthumanistyki. „Historyka”, vol. 45, 2015, ss. 5-21 [redakcja numeru tematycznego pisma „Historia w kontekście posthumanistyki]

Hayden White and Liberation Historiography. “Rethinking History”, vol. 19, nr 4, 2015: 640-650.

Archaeological Theory: Paradigm Shift, w: Encyclopedia of Global Archaeology, ed. by Claire Smith. New York: Springer 2014: 375-379.

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. Ewy Domańskiej, Rafała Stobieckiego i Tomasza Wiślicza. Kraków: Universitas, 2014, ss. 416.

Hayden White, Przeszłość praktyczna, pod red. Ewy Domańskiej. Kraków: Universitas, 2014, ss. 314.

Humanistyka afirmatywna: płeć i władza po Butler i Foucaulcie. „Kultura Współczesna”, nr 4, 2014: 117-129.

The New Age of the Anthropocene. “Journal of Contemporary Archaeology”, vol. 1, nr 1, 2014: 98-103.

Retroactive Ancestral Constitution and Alter-Native Modernities. „Storia della Storiografia”, vol. 65, nr 1, 2014: 61-75.

Montaillou – ziemia obiecana błędów, w: Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou – wioska heretyków 1294-1324, przeł. Ewa Dorota Żółkiewska, wyd. II. Poznań: Vesper, 2014: 5-23.

Wiedza o przeszłości – perspektywy na przyszłość. „Kwartalnik Historyczny”, vol. cxx, z. 2, 2013: 221-274.

Humanistyka ekologiczna. „Teksty drugie”, nr 1-2, 2013: 13-32.

 

Zajęcia

kursy / sylabusy

http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/zajecia_index.htm

 

Granty

2011-2014 - The René Girard distinguished lecture series – Imitatio, USA [kierownik grantu]

2012-2014 – laureatka programu Mistrz, FNP. Projekt „Historia ratownicza” [kierownik grantu]

2014-2016 – OPUS 6 (NCN) „Nekros: wprowadzenie do ontologii martwego ciała” [kierownik grantu]

2016-2017 – research fellow międzynarodowego grantu “After Discourse: Things, Archaeology and Heritage in the 21th Century” (Norwegian Academy of Science and Letters) [uczestnik grantu]

 

Nagrody i nominacje (wybór za lata 2012-2014)

2013 – nominacja do nagrody im. Jana Długosza za książkę Historia egzystencjalna.

2013 – indywidualna nagroda Rektora UAM III stopnia (Historia egzystencjalna. Warszawa: PWN, 2012)

2013 – nominacja do międzynarodowej nagrody “European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities”

 

Udzaił w gremiach naukowych/stypendia/rady redakcyjne

2015 – przewodnicząca „International Commission for the Theory and History of Historiography”

2014-2016 – członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

2015 - członek Komitetu Nauk o Kulturze, PAN

2016 - ekspert Komitetu Nauk Historycznych, PAN

Stypendystka Fundacji Fulbrighta (University of California at Berkeley, 1995-1996), Fundacji Kościuszkowskiej (Stanford University, 2000-2001); fellow of The School of Criticism and Theory, Cornell University (1998); fellow of The Center of Cultural Studies, University of California at Santa Cruz (1997); Civic Education Project Fellow (1999-2002); fellow of The Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, Rijksuniversiteit Groningen (1992-1993).

Członek rad redakcyjnych i naukowych m.in. pism: “Storia della Soriografia” (Włochy); „Teksty Drugie” (Polska); „Historyka” (Polska); „Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки” (Ukraina); „Frontiers of Historiography” (Chiny); „Journal of Interdisciplinary Crossroad” (Indie); „Porównania” (Polska); „História da Historiografia” (Brazylia); „Journal of History & Thought” (Chiny); Forum Historiae” (Czechy); „Białostockie Studia Literaturoznawcze” (Polska); „Narracje o Zagładzie” (Polska); „Journal of Contemporary Archaeology” (Anglia); “Norwegian Archaeological Review” (Norwegia); „Artium Questiones” (Polska).

 
free pokerfree poker