prof. dr hab. Józef Dobosz

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1518

pokój 3.65

 

Obszar zainteresowań badawczych

Moje dotychczasowe badania koncentrowały się na dziejach polskiego Kościoła w średniowieczu (szczególnie doby piastowskiej oraz wspólnot zakonnych, zwłaszcza cysterskich). Innym istotnym wątkiem badawczym przeze mnie podejmowanym były najstarsze dzieje dokumentu na ziemiach polskich, a okazjonalnie zajmowałem się też kwestiami z zakresu regionalistyki i dziejów miast polskich oraz zagadnieniami ustrojowymi i gospodarczymi (wszystko w zakresie wieków średnich), a także tematyką związaną z archiwistyką okresu staropolskiego. Ostatnio rozszerzyłem swe zainteresowania o biografistykę, dzieje prawa książęcego w Polsce piastowskiej oraz relacje polsko-czeskie w kontekście środkowoeuropejskim [tu m.in.: kierownik grantu Czeskie wpływy kulturowe w tradycji duchowej i materialnej państwa Piastów (X – druga połowa XIV wieku), zakończonego w listopadzie 2011 oraz organizator lub współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych polsko-czeskich w Gnieźnie]. W zamierzeniach na najbliższe lata znajduje się opracowanie dziejów przełomowego w dziejach Polski wieku XIII, w szerszym kontekście polskiego rozbicia dzielnicowego (roboczy tytuł: „Spadkobiercy Krzywoustego”).

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań 1995, Instytut Historii, ss. 253

Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 542

Kazimierz II Sprawiedliwy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, ss. 278

Opracowanie i wydanie: Stanisław Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 425 [wznowienie podręcznika do dyplomatyki z 1934 roku]

Opracowanie, konsultacja, posłowie – A. Demandt, Historia świata w zarysie, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 339

Opracowanie i posłowie: Stanisław Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Poznań 2011, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 411 [Posłowie, s. 393–407]

 

Ważniejsze artykuły:

Dokument fundacyjny klasztoru Cystersów w Łeknie, [w:] Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. I, red. A.M. Wyrwa, Poznań 1989, s. 53–83

Proces fundacyjny i pierwotne uposażenie klasztoru Cystersów w Jędrzejowie, [w:] Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 40–79

Casimir Le Juste et les fondationns d'abbayes cisterciennes en Petite Pologne au XIIe siècle, Cîteaux. Commentarii Cisterscienses 1995, fasc. 3–4, s. 243–257

Najstarsze świadectwa działalności fundacyjnej Kazimierza Sprawiedliwego, Studia Źródłoznawcze 35 (1994), s. 65–77

Badania nad dokumentami i skryptoriami polskich cystersów, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. I, Poznań 1999, s. 137–150

Działalność gospodarcza cystersów na ziemiach polskich – zarys problemu, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. I, Poznań 1999, s. 189–212 [wspólnie z AM. Wyrwą]

Arcybiskup Janik i jego następcy. Przygotowanie do reformy Henryka Kietlicza, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 81–96

Die kleinpolnischen Zisterzienser – ihr Platz in Wirtschaft und Kultur Polens im 13. Jahrhundert, [w:] Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser, red. U. Knefelkamp, Berlin – Heidelberg 2001, Springer-Verlag, s. 127–136

Trzynastowieczni opaci klasztoru cystersów w Wąchocku, [w:] Ingenio et humanitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, red. A.M. Wyrwa, Biblioteka Śląska, Poznań–Katowice–Wąchock, 2007, s. 61–70

Piastowie wobec premonstratensów i innych form kanonikatu regularnego w XII wieku, Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis, fol. 40, Studia Historica 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. J. Rajman, Kraków 2007, s. 6–18

Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce, Gniezno 2008, s. 37-49

Legitymizacja falsyfikatów dokumentów w XII–XIII-wiecznej Polsce, [w:] Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, red. Z. Hojda, H. Pátková, Praha 2008, s. 43–54 [Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, vol. VI]

Kazimierz Sprawiedliwy w opinii mistrza Wincentego, [w:] Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. J. Jaskulski, Z. Górczak, Poznań 2009, s. 53–68

The Church in the Gallus Anonymous' chronicle – Gallus within the Church, [w:] Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perspective of the latest research, PAU, Kraków 2010, s. 75-89 [wspólnie z Edwardem Skibińskim]

Herzogliche und adlige Stiftungstätigkeit im piastischen Polen des 12. Jahrhunderts, [w:] Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, red. E. Mühle, Akademie Verlag, Berlin 2013, s. 201–267

 

Funkcje

Kierownik Pracowni Bohemistycznej IH UAM (od 2006 roku); prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Historycznego (kadencja 2008–2012); Komisja rektorska ds. studiów stacjonarnych (kadencja 2008–2012); Rada Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (kadencja 2008–2012); dyrektor Instytutu Historii UAM (od 2012)

 

Inne

Tematyka prowadzonych zajęć, wykładów i seminariów:

Seminarium: historia średniowiecza (szczególnie: początki państwowości piastowskiej, Polska w dobie rozbicia dzielnicowego; dzieje Kościoła polskiego w wiekach średnich, regionalistyka i dzieje miast, stosunki polsko-czeskie w średniowieczu, początki dyplomatyki polskiej i dzieje wczesnych kancelarii, biografistyka, kultura średniowiecza)

Wykłady fakultatywne: „Rycerstwo i rody rycerskie w Polsce średniowiecznej – narodziny, rozwój, znaczenie”, „Pierwsze wieki Kościoła w Polsce”, „Prawo książęce w Polsce piastowskiej”; oraz dla Filologiczno-historycznych studiów środkowoeuropejskich wykłady kursowe z zakresu średniowiecza polskiego i powszechnego.

Współorganizacja sześciu edycji: „Powtórka przed…Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (wpólnie z dr hab. Danutą Konieczka-Śliwińską).

Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej od 2005 roku (wcześniej, od 1990 roku, w Komitecie Okręgowym Olimpiady Historycznej w Poznaniu).

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (2004–2006 członek Zarządu Oddziału Poznańskiego, 2007–2012 prezes Oddziału Poznańskiego PTH); członek Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego; członek zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2006–2008); współprzewodniczący Kapituły nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego na najlepsze prace magisterskie napisane w Instytucie Historii UAM.

Udział w pracach rad redakcyjnych: „Acta Univers. Carolinae Pragensis – Philosophica et Historica”; „Rocznik Przemyski”.

 
free pokerfree poker