dr Lucyna Błażejczyk-Majka

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1526

pokój 3.140

 

Obszar zainteresowań badawczych

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad efektywnością rolnictwa. Ze względu na swoje wykształcenie (ekonomista, ekonometryk) i doświadczenie zawodowe (praca w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych) duże znaczenie w dorobku naukowym mają badania ilościowe w zakresie ekonomii i gospodarki. Główny wykonawca wielu projektów interdyscyplinarnych ministerialnych i międzyuczelnianych. Wykładowca przedmiotów ekonomicznych i statystycznych.

 

Przebieg ścieżki naukowej

2002, tytuł magistra, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy;

2007, tytuł doktora, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii;

2000, absolwent Studium Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

2005, absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki,

2010, absolwent Studiów Podyplomowych: Menadżer Projektów Badawczych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki.

 

Najważniejsze publikacje

Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2005): Produktywność i dochodowość rolnictwa polskiego i dotychczasowych członków Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, BTN, Seria B, 57, 41–47.

Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2006): Estymacja udziałów metodą regresji grzbietowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 35–44.

Błażejczyk-Majka L., Maciejewski K. (2008): Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE. [w:] Problemy rolnictwa Światowego, 4 (XIX). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 42–52.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2009): Ekonometryczna weryfikacja podstaw teorii indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów UE. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań.

Błażejczyk-Majka L., Pacanowska R. (2009): Banki spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu, [w:] Pieniądz i banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom I. Pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań, 327-348.

Pluciński P., Błażejczyk-Majka L. (2011): Orientacje egalitarne w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [w:] Społeczeństwa Europy Środkowo- Wschodniej.Projekt EUREQUAL. Pod red. K. Podemskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań, 293-328.

Boczar P., Błażejczyk-Majka L. (2011): Competitiveness for space between cereals and crops. Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia, 10 (2) 2011, 5–17.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Estymacja efektywności technicznej: podejście kombinowane. [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych XII, 2. Pod red. B. Borkowski. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki. Katedra Ekonometrii i Statystyki. Warszawa, 80-90.

Błażejczyk-Majka L, Kala R., Maciejewski K. (2011): Productivity and efficiency of large and small field crop farms and mixed farms of old and new EU regions, Agricultural Economics 58, 2011 (2), 61-67.

Błażejczyk-Majka L., Macyra R. (2012): „Nieprzemysłowa" bogata Wielkopolska 1956-1970: uwagi wstępne. [w:] Z dziejów przemysłu po 1945 roku VII, 2. Pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego. Wydawnictwo GAJT. Wrocław, 197-212.

 

Inne

Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Członek Polskiego Towarzystwa Biometrycznego

Recenzent współpracujący z redakcją Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (ISSN 2082-792X)

Recenzent współpracujący z redakcją Agriculture (ISSN 2077-0472)

 
free pokerfree poker