dr Magdalena Biniaś-Szkopek

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1465

pokój 3.97

 

Obszar zainteresowań badawczych

dr Magdalena Biniaś-Szkopek (adiunkt, Zakład Archiwistyki, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

Moje zainteresowania badawcze kierują się przede wszystkim w stronę historii średniowiecznej. W ostatnich latach z zagadnień związanych z okresem rozbicia dzielnicowego w państwie polskim rozciągnęły się na dzieje późnośredniowiecznej kancelarii kościelnej, a także tematykę związaną z badaniami nad rozwojem prawa kanonicznego oraz instytucją małżeństwa zarówno w Polsce jak i w Europie w XV wieku.

Od lat jestem związana naukowo z Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk, stąd wśród moich zainteresowań znajduje się także grupa zagadnień związanych z rodami Działyńskich i Zamoyskich (jestem współautorką edycji wspomnień: Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji, Wspomnień część I, wyd. E. Bątkiewicz, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2013, ss. 208 oraz Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem, Wspomnień część II, wyd. E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014, ss. 270, a także Maria Zamoyska, Wspomnienia, wyd. M. Biniaś-Szkopek, I. Kraszewski, K. Rataj, Kórnik 2017).

Osobnym kierunkiem mojej działalności naukowej jest szeroko rozumiana informacja naukowa, w tym rozwój baz danych i wszelkich informatycznych narzędzi zarówno archiwalnych jak i bibliotecznych związanych z udostępnianiem informacji naukowej. W tym obszarze interesuję się przede wszystkim zagadnieniami budowy bibliotek i repozytoriów cyfrowych w Polsce. Obecnie współpracuję z grupą bibliotekarzy i naukowców w projekcie unijnym „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”.

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy, książę Mazowsza i princeps, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009

M. Biniaś-Szkopek, Bolesław Kędzierzawy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014

 

Artykuły:

M. Biniaś-Szkopek, Jeszcze o monetach Bolesława Kędzierzawego, Almanach Historyczny 10 (2008), s. 105-115 [ukazał się w 2009 roku]

M. Biniaś-Szkopek, Wprowadzenie (i opracowanie), [w:] S. Kętrzyński, Kazimierz Odnowiciel (1034-1058), Kraków 2010

M. Biniaś-Szkopek, Z perspektywy Wielkopolski – Kraków i ziemia krakowska w przekazie Kroniki wielkopolskiej, [w:] Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011, s. 37-48 (ukazał się w 2012)

M. Biniaś-Szkopek, (we współautorstwie z Aleksandrą Losik-Sidorska), Archiwum w instytucji kultury – historia powstania, charakterystyka i udostępnianie zbiorów (na przykładzie Archiwum PAN Biblioteki Kórnickiej), [w:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski, Poznań 2012

M. Biniaś-Szkopek, Kolejny efekt „śnieżnej kuli”, czyli czy możemy mówić o wpływach czeskich w Polsce u progu rozbicia dzielnicowego, Historia Slavorum Occidentis, Czasopismo Historyczne, 2012, nr 2 (3), s. 103-118

M. Biniaś-Szkopek, (we współautorstwie z Magdaleną Marcinkowska), Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na przykładzie PAN Biblioteki Kórnickiej, [w:] Materiały z VI Forum Młodych Bibliotekarzy, red. Aleksandra Szulc, Poznań 2013, s. 173-183

M. Biniaś-Szkopek, Wpływ polityki ruskiej książąt piastowskich na przemiany dokumentu w Polsce doby dzielnicowej, [w:] Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy, red. A. Górak, M. Szabaciuk, Lublin 2014, s. 335-350.

M. Biniaś-Szkopek, Czy instytucjonalne repozytoria cyfrowe udostępniają pomoce dydaktyczne do nauczania historii? – na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015, s. 25-35.

M. Biniaś-Szkopek, Wykorzystanie interaktywnych programów do nauki paleografii łacińskiej w nauczaniu archiwistów. Ocena przydatności programów polskich i europejskich, [w:] Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, red. Rafał Reczek, Poznań 2015, str. 193-201,

M. Biniaś-Szkopek, (we współautorstwie z Magdaleną Marcinkowską), La Bibliothèque de Kórnik et ses trésors français, Annales 17 (2015), s. 329-336

M. Biniaś-Szkopek, Mid-twelfth-century Poland between East and West – conflicts, alliances, marriages, Historia Slavorum Occidentis, 9 (2) (2015), s. 15-35

M. Biniaś-Szkopek, Kobiety, mężczyźni i małżeństwo w najstarszych księgach konsystorskich poznańskich, [w:] Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa światy, red.: Popiołek Bożena, Chłosta-Sikorska Agnieszka, Gadocha Marcin, Karków 2015, s. 27-35

M. Biniaś-Szkopek, A. Kozak, Nie tylko edycja – współczesne metody udostępniania średniowiecznych ksiąg wpisów, [w:] Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 61-72

M. Biniaś-Szkopek, Dyplomatyka jako NPH w nauczaniu archiwalnym – wczoraj i dziś, [w:] Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2016, s. 118-124

M. Biniaś-Szkopek; Dla kogo Śląsk? Konflikty Piastów w II połowie XII wieku, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 14 (4) (2016), s. 25-36

M. Biniaś-Szkopek; Analiza małżeńskich sporów sądowych zanotowanych w najstarszej księdze poznańskiego konsystorza [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane prof. Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red.: Dorna Maciej, Matla Marzena, Sosnowski Miłosz, Syska Ewa, Poznań, Instytut Historii UAM 2016, s. 257-270

M. Biniaś-Szkopek; Funkcjonowanie sądu konsystorskiego w Poznaniu w pierwszych latach XV wieku [w:] Sacrum w mieście. 1 Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, red.: Quirini-Popławska Danuta, Burkiewicz Łukasz, Wydawnictow WAM; Akademia Ignatianum w Krakowie 2016, s. 189-200

M. Biniaś-Szkopek; Od grodu do miasta lokacyjnego - Gniezno w XI - XV wieku [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red.: Dobosz Józef, Miasto Gniezno 2016, s. 94-159

M. Biniaś-Szkopek; (we współautorstwie z Maciejem Foryckim), La bibliothèque au cœur de l’Université, [w:] L’ Université en Mouvement: Europe Occidentale et Centrale, sous la direction de G. Bischoff et P. Werly, Strasbourg 2017, s. 21-32

M. Biniaś-Szkopek; Źródła waśni i konfliktów małżeńskich w Europie przed soborem trydenckim (wokół książki Charles’a Donahue, „Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments about Marriage in Five Courts”, Cambridge 2007), Historia Slavorum Occidentis 15 (4) 2017, s. 101-114 (artykuł recenzyjny).

 

Działalność organizacyjna:

- członek i sekretarz Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

- członek w Instytutowego Zespołu ds współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

- instytutowy koordynator ds. programów krajowych i europejskich

- opiekun Praktyk Studenckich Zawodowych Archiwistycznych

- opiekun objazdu naukowego studentów kierunku historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

- członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Poznaniu

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 130 gości