dr hab. Katarzyna Balbuza

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1513

pokój 3.155

 

Obszar zainteresowań badawczych

Historia wczesnego cesarstwa rzymskiego (I-III w.)

Religia, kultura i sztuka starożytnego Rzymu

Ideologia władzy w okresie pryncypatu i historia idei

Numizmatyka rzymska – aspekt ideologiczny monet, monety rzymskie na ziemiach polskich

Autoprezentacja cesarzy rzymskich w świetle monet

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Aeternitas Augusti. Kształtowanie się i rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra), Poznań 2014

Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

 

Wybrane publikacje:

Die Siegesideologie des Octavian/Augustus, Eos LXXXVI. 2, 1999, s. 267–299.

Triumph as the Expression of Roman Ideology of Victory from Augustus to Diocletianus, Eos LXXXIX. 2, 2002, s. 361–366.

The Aspects of Domitian’s Ideology of Victory, w: Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, ed. L. Ruscu, C. Ciongradi, R. Ardevan, C. Roman, C. Gazdac, Cluj–Napoca 2004, s. 25–33.

The Triumph in the Service of the Dynastic Policy of Emperors during the Principate, Eos XCI, 2004, s. 63–82.

AVGVSTA IN AETERNITATE. Motyw wieczności w Rzymie Antoninów ze szczególnym uwzględnieniem Faustyny Starszej, w: Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego, Kraków 2010, s. 393–409.

Aion z Afrodyzjas i koncepcja filozoficzna saeculum aureum Augusta, w: Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20–22 września 2001 r.), pod red. P. Wojciechowskiego i Sz. Olszańca, Toruń 2010, s. 207–226.

Aeternitas–an element of Emperor Trajan’s self-representation (an outline of the problem), w: Res Historica. Terra, mare et homines II. Studies in memory of professor Tadeusz Łoposzko, pod red. H. Kowalskiego, P. Madejskiego, Lublin 2010, s. 27–32.

P. Sulpicius Quirinius et ornamenta triumphalia. Quelques remarques concernat la datation, w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 17–29.

La conception d’Aeternitas dans le monnayage de consécration romain de l’époque du principat, Palamedes 6, 2011, s. 93–108.

Propaganda idei sekularnej w mennictwie FIlipa Araba, Filipa II i Otacilii Sewery, [w:] Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, pod red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 404-419.

Ikonografia Aeternitas w mennictwie cesarzy pryncypatu, SEG 8, 2013, s. 7-27.

The Idea of aeternitas of State, City and Emperor in Augustan Poetry, Klio 96.1, 2014, s. 49-66.

Virtutes and Abstract Ideas Propagated by Marcia Otacilia Severa.Numismatic Evidence, w: Within the Circle of Ancient Ideas and Virtutes. Studies in Honour of Professor Mari Dzielska, ed. by K. Twardowska, M. Salamon, S. Sprawski, M. Stachura, S. Turlej, Kraków 2014, s. 185-196.

The Semiotics of Triumph and Social Communication in the Roman Empire during the Principate Era, [w:] Explicit and Implicit Meanings of Cultural Communication/ Явные и скрытые смыслы культурной коммуникации, pod red. K. Jędraszczyk, Gniezno 2014, s. 237-256.

Der Triumph, die Thronfolge und Inauguration der neuen Dynastien in der Prinzipat, [w:] Der römische Triumph in Prinzipat und Spätantike, hrsg. F. Goldbeck, J. Wienand, Berlin 2014 (w druku).

 

Wybrane recenzje:

Mennictwo cesarskiego Rzymu. The Roman Imperial Coinage, volume II, Part 1: from AD 69 - 96. Vespasian to Domitian, by I.A. Carradice and T.V. Buttrey (M. Amandry & A. Burnett eds.). Second fully revised edition, Spink&Son Ltd, London 2007, ss. 404, 160 tablic, Studia Europaea Gnesnensia IV, 2011, s. 377-382.

Monografia mennictwa Trajana. Bernhard Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117). Moneta Imperii Romani 14. 2 Bände (Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission 48 = Denkschriften der Philosophisch-Historische Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 387), Wien 2010, 682 s. ogółem, 156 tablic, 29,7x21 cm., Studia Europaea Gnesnensia V, 2012.

Branka Migotti (Hrsg.): The Archaeology of Roman Southern Pannonia. The State of Research and Selected Problems in the Croatian Part of the Roman Province of Pannonia. Oxford (Archaeopress) 2012. BAR International Series: 2393. XII, p. 439, ₤60,–. „Gymnasium” 120.4, 2013, s. 406–408.

Erika Manders: Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage A.D. 193–284. Leiden–Boston–Tokyo (Brill) 2012. Impact of Empire: 15. xviii, p. 363, € 119,–, „Gymnasium” 120.5, 2013, s. 512–514.

Susanne Börner, Marc Aurel im Spiegel seiner Münzen und Medaillons. Eine vergleichende Analyse der stadtrömischen Prägungen zwischen 138 und 180 n. Chr., Bonn: Dr. Rudolf Habelt Verlag GmbH 2012. [=Antiquitas. Reihe 1, Abhandlungen zur alten Geschichte, begründet von A. Alföldi, hrsg. von G. Alföldy, F. Kolb, W. Schmitz, Bd. 58], S. 372, ISBN: 978-3-7749-3769-7. EUR 79,00, „Gymnasium“ 121.6, 2014, s. 621-622.

Peter Franz Mittag: Römische Medaillons. Caesar bis Hadrian, Stuttgart: Franz Steiner Verlag ²2012. Erweiterte und korrigierte Auflage, S. 308, Ill. 69 Taf. 621 Münzen, ISBN: 978-3-515-10129-5. EUR 54,00, „Gymnasium“ 122.1, 2015 (w druku).

 

Funkcje

Członek Rady Instytutu Historii UAM

Członek Rady Wydziału Historycznego UAM

Członek Rady Programowej w Instytucie Historii UAM od roku akademickiego 2012/13

Protokolant w Radzie Instytutu Historii UAM

Opiekun Koła Naukowego Amici Antiquitatis, Instytut Historii, Sekcja starożytna

Opiekun II roku 3–letnich studiów stacjonarnych Historii – Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Opiekun II roku studiów magisterskich na kierunku Historia

Sekretarz Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego UAM (wybory na kadencję 2012–2016).

Egzaminator w Komisji Rekrutacyjnej na kierunku studiów Historia, specjalność z oddzielnym naborem

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Członek Komitetu Ligi Historycznej Szkół Ponadgimnazjalnych przy Instytucie Historii UAM

Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Koło Poznańskie), Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Poznaniu) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych) – Członek Komisji Rewizyjnej, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (Oddział w Poznaniu), Stowarzyszenia Historyków Starożytności.

 

Inne

2002 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

2006 – nagroda indywidualna Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej

2014 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg. Stypendystka Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) (Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik/ Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg), Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik/ Ruprecht Karls-Universität Heidelberg), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Facoltà di Lettere e Filosofia/ Sapienza Università di Roma), Kantonu Fribourg w Szwajcarii (Département des Sciences de l'Antiquité/ Université Misericorde de Fribourg), Rządu Republiki Włoch (Facoltà di Lettere e Filosofia/ Sapienza Università di Roma), Université Marc Bloch w Strasburgu, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Institut für Klassische Altertumskunde) oraz Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Lehrstuhl für Alte Geschichte). Pobyty naukowe również w ramach wymiany międzyuczelnianej w Kilonii (Institut für Klassische Altertumskunde/ Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) i Salonikach (School of Hstory and Archaeology/ Uniwersytet Arystotelesa).

Zdobyła doświadczenie archeologiczne jako członek Ekspedycji Archeologicznej UAM w Łeknie oraz w Novae w Bułgarii.

Beneficjentka grantu Komitetu Badań Naukowych oraz uczestnik grantu zespołowego (Transformacja Imperium Rzymskiego w czasach flawijskich).

 

 
free pokerfree poker