„Powtórka przed…” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego proponuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych nietypową formę powtórzenia wiadomości z zakresu historii.

Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Co chcemy osiągnąć?

• nawiązać kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi w całej Wielkopolsce

• zaprezentować uczniom i nauczycielom najnowsze osiągnięcia nauki historycznej

• propagować historię jako dziedzinę wiedzy

• wspierać nauczycieli w pracy z uczniami interesującymi się historią

• wspierać nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady historycznej lub egzaminu maturalnego z historii

• zaprezentować ofertę edukacyjną Instytutu Historii UAM.

 

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy szkoły, nauczycieli i uczniów.

Począwszy od pierwszej edycji, która odbyła się w 2008 r., zapraszamy każdego roku ponad 40 szkół z szeroko rozumianej Wielkopolski, w tym od 13 do 15 szkół z Poznania.

W „Powtórce przed …” z 2008 roku wzięło udział 694 uczniów z klas I–III różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, w 2012 roku było ich już ponad 1000!

 

Co proponujemy?

Program spotkań zakłada dwa rodzaje zajęć:

• wykłady faktograficzno-syntetyczne i monograficzne, prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w danej dziedzinie

• zajęcia warsztatowe, kształcące umiejętność pracy z materiałem źródłowym.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są z podziałem na grupy (max. 25 osób). Istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch różnych warsztatach.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość zapoznać się zasadami rekrutacji na studia w Instytucie Historii UAM (otrzymują m.in. ulotki informacyjne, płyty CD z ogólnym zasadami rekrutacji na UAM, materiały informacyjne przygotowane przez poszczególne specjalności na studiach historycznych; biorą udział w spotkaniach informacyjnych).

Podczas gdy uczniowie uczestniczą w warsztatach źródłowych, proponujemy nauczycielom warsztaty metodyczne, zapraszamy ich ponadto do spotkanie z Dyrekcją Instytutu Historii UAM oraz Prezesem Poznańskiego Oddziału PTH.

 

Jakie obowiązują zasady?

Każda edycja „Powtórki przed…” odbywa się w dwóch, dwudniowych turach.

Każda szkoła może brać udział w zajęciach tylko w jednej, dwudniowej turze wskazanej przez organizatorów (przydziału szkół do poszczególnych tur dokonujemy po zamknięciu listy zgłoszeń).

W ramach jednego zgłoszenia przyjmujemy łącznie 20 uczniów (po 10 osób każdego dnia). To szkoła decyduje, którzy uczniowie i którego dnia wezmą udział w zajęciach.

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie publikację, dokumentującą zajęcia otwarte dla uczniów (każda szkoła otrzymuje dodatkowo jeszcze po 10 egzemplarzy tej publikacji z przeznaczeniem dla uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach). Znajdują się w niej wszystkie wygłoszone wykłady w wersji poszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami bibliograficznymi, dwa teksty omawiające podstawowe problemy związane z analizą różnych rodzajów źródeł historycznych, konspekty warsztatów źródłowych oraz obszerny informator o Instytucie Historii UAM.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają we własnym zakresie jedynie koszty dojazdu. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego udział w „Powtórce przed…”.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes Poznańskiego Oddziału PTH i Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (tel. 061 8294775, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Proponujemy również zapoznać się z programami poprzednich edycji „Powtórki … przed” oraz przykładowymi publikacjami, które wydajemy specjalnie z tej okazji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Pliki do pobrania

Program X edycji - 2016

Program IX edycji - 2015

Program VIII edycji – 2014 r. dzień pierwszy

Program VIII edycji – 2014 r. dzień drugi

Program VII edycji – 2013 r.

Program VI edycji – 2012 r.

Program V edycji – 2011 r.

Program IV edycji – 2010 r.

Program III edycji – 2009 r.

Program II edycji – 2008 r.

Program I edycji – 2008 r.

 


 

Publikacje z X edycji

Publikacje z IX edycji

Publikacje z VIII edycji

Publikacje z VII edycji

Publikacje z VI edycji

Publikacje z V edycji

Publikacje z IV edycji

Publikacje z III edycji

Publikacje z II edycji

Publikacje z I edycji

 


 

XII edycja “Powtórki przed... – Spotkań z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

Instytut Historii UAM serdecznie zaprasza na dwunastą już edycję zajęć otwartych dla uczniów wielkopolskich szkół pod hasłem “Powtórka przed... – Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca b.r. na adres Instytutu Historii UAM, ul. Umultowska 89D, 60-614 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Pismo przewodnie 2018

Powtórka XII program ramowy

KARTA ZGŁOSZENIOWA 2018

Powtórka XII program

Lista szkół XII edycja

 
free pokerfree poker