100-lecie polskich archiwów państwowych

wtorek, 20 marca 2018 07:40

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM

Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na

konferencję naukową organizowaną pod patronatem

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

„100-lecie polskich archiwów państwowych”

Poznań, 18 - 19  X  2018 r.

Rok 2018 jest rokiem wielu jubileuszy niezwykle istotnych dla dziejów państwa i narodu polskiego. Niebawem świętować będziemy 100-lecie odbudowy naszej państwowości, z którą związane jest też powstanie wielu narodowych instytucji. Wśród nich poczesne miejsce zajmują placówki szeroko rozumianej kultury i nauki. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości  jesienią 1918 roku zbiega się z jubileuszem polskich archiwów państwowych, które, zapoczątkowały swoją działalność w tym samym roku. Archiwa państwowe rozpoczęły działalność jako ważne placówki przechowujące materiały archiwalne, stanowiące dowód wielowiekowego istnienia oraz ugruntowujące tożsamość  odradzającego się państwa i narodu. Im właśnie chcemy poświęcić konferencję, której głównym celem jest zaprezentowanie rozwoju i najważniejszych osiągnięć polskich archiwów państwowych.

Konferencja poświęcona będzie przypomnieniu drogi, jaką  archiwa polskie przeszły w minionym  100-leciu, włącznie z tragicznymi skutkami II wojny światowej i okupacji oraz rozwojowi i najważniejszym osiągnięciom polskich archiwów i służby archiwalnej w okresie II Rzeczypospolitej, w latach Polski Ludowej oraz w okresie najnowszym. W programie konferencji powinna zatem znaleźć się  problematyka  ewolucji podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania archiwów państwowych, koncepcji budowy i rozbudowy sieci archiwalnej, zapewnienia wchodzącym do niej archiwom odpowiedniej  bazy materialnej oraz wyposażenia. Ważnym zagadnieniem, które proponujemy podjąć w trakcie obrad jest problem archiwaliów utraconych oraz archiwaliów pozyskanych, na co wpływ miały zmiany granic naszego państwa. Archiwa, podobnie jak wszystkie inne instytucje tworzą przede wszystkim ludzie. To ich zaangażowanie wpływa na rangę i społeczne postrzeganie tych placówek. Chcemy zatem, by przedmiotem obrad stały się także zagadnienia związane z kadrą archiwalną i jej wkładem do  rozwoju polskiej archiwistyki na przestrzeni ostatnich stu lat.

Mamy nadzieję, że podjęcie tej problematyki pozwoli nie tylko na podkreślenie dokonań polskich archiwów państwowych w minionym stuleciu, ale również na zaprezentowanie perspektywy ich rozwoju w najbliższej przyszłości.

Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmować będziemy do 30 czerwca 2018 r. Program konferencji znany będzie najpóźniej na początku września br.  Zgłoszenia  udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 września br.

W imieniu  organizatorów

Prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska

Kierownik Zakładu Archiwistyki UAM

Sekretarze naukowi konferencji :

Dr Magdalena Biniaś-Szkopek ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Dr Zuzanna Jaśkowska- Józefiak ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Miejsce obrad: Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89 D, Collegium Historicum, 61-614 Poznań.

Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych, ale rekomendują Uczestnikom konferencji noclegi w pokojach gościnnych Domu Studenta „Jowita”, przy ul. Zwierzynieckiej 7. W załączeniu karta uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych. Prosimy o jej przesłanie do 30 września br. na konto:

Societas Archivi Posnaniensis

Bank Zachodni WBK

34 1500 1621 1216 2002 9203 0000

z dopiskiem „Konferencja w Poznaniu”.

 

Program

 

 

KARTA UCZESTNICTWA

w konferencji naukowej „100-lecie polskich archiwów państwowych”

Poznań, 18 - 19  X  2018 r.

 

IMIĘ  i NAZWISKO ……………………………………………………………………………………………

STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY ………………………………………………………………………………………………

MIEJSCE PRACY ……………………………………………………………………………...............................

Tytuł zgłoszonego referatu…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY ………………………………………………………………………………………………

EMAIL: ……………………………………………………………………………….

Proszę o wystawienie faktury VAT   (TAK/NIE).

Dane do faktury (nazwa i adres instytucji, NIP).

…………………………………………………………………………………………..

 

……………………..…………………….(podpis uczestnika)

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości