Prestiżowe Wyróżnienie Profesora Ryszarda Wryka

środa, 24 maja 2017 08:14

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczystość wręczenia „Warzynów Olimpijskich 2016”. Wśród nagrodzonych znalazł się Prof. UAM dr hab. Ryszard Wryk z Instytutu Historii. Otrzymał on „Złoty Wawrzyn Olimpijski” w dziedzinie literatury naukowej.

„Wawrzyn Olimpijski” jest specjalną nagrodą Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ustanowioną w 1967 roku. Przyznawany jest on w olimpijskim cyklu czteroletnim i honoruje wybitnych twórców w dziedzinach literatury, malarstwa i grafiki, rzeźby, medalierstwa, muzyki, architektury, fotografii, filmu i nauki. „Wawrzyny Olimpijskie” są wielce prestiżowym, cenionym wyróżnieniem w świecie kultury, sztuki i nauki. Fakt ten budzi uznanie zarówno ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jak i narodowych komitetów olimpijskich i polskiego społeczeństwa. Przyznawanie tej prestiżowej nagrody od roku 1969, kiedy to po raz pierwszy została ona przyznana wybitnym artystom i twórcom, potwierdza fakt, że Polska była i pozostaje w czołówce państw opowiadających się za utrwalaniem ścisłych związków sportu z kulturą, sztuką i nauką.

Profesor Ryszard Wryk otrzymał „Złoty Wawrzyn Olimpijski” za książki „Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej” (Poznań 2015) i „Sport i Wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej” (Poznań 2016). W książce „Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej” autor poddał analizie 327-osobową zbiorowość najwybitniejszych polskich sportowców – olimpijczyków międzywojnia. Książka ma znamiona pionierskie i charakteryzuje się nowatorskim ujęciem problematyki. Autor jako pierwszy w historiografii sportu zastosował prozopografię jako metodę badawczą polegającą na zbiorowej analizie środowiska sportowego. Część analityczną pracy uzupełniają źródłowe biogramy 327 olimpijczyków. Niejako dopełnieniem zagadnień podjętych w pracy „Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej” jest monografia „Sport i Wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej”. Autor przedstawił w niej losy polskich olimpijczyków w latach 1939-1945 na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest udział olimpijczyków w walce o niepodległą Polskę od pierwszych dni września 1939 r. po kres wojny w 1945 r. Druga zaś płaszczyzną jest sport czasu wojny, w którym uczestniczyli olimpijczycy. Obie książki oprócz wysokich walorów naukowych pełnią ważne funkcje edukacyjne i wychowawcze. Ukazują bowiem patriotyczne postawy olimpijczyków w dziejach Polski pierwszej połowy minionego stulecia.

Godzi się nadmienić, że w 2008 r. profesor Ryszard Wryk nagrodzony został Srebrnym Wawrzynem Olimpijskim a w roku 2012 Brązowym Wawrzynem Olimpijskim.

 
free pokerfree poker