Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych

poniedziałek, 08 maja 2017 12:58

Konferencja Naukowa

Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych


Poznań 11-12. 05. 2017

Pałac Działyńskich, Poznań, Stary Rynek 78

11. 05. 2017 czwartek

9.00-9.20 – rejestracja uczestników, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78

9.20-9.40 – rozpoczęcie konferencji

Przed wyruszeniem w drogę:

9.40-10.00 Prof. dr hab. Bożena Popiołek: Edukacja zza grobu. Testamenty staropolskie jako źródła do podróży edukacyjnych w XVII-XVIII wieku

10.00-10.20 Dr hab., prof. UW Roman Krzywy: Stanisława Grochowskiego wierszowany protreptyk dla synów Michała Działyńskiego (1610)

10.20-10.40 Mgr Roman Dzięgielewski: Sztuka prowadzenia obserwacji podczas peregrynacji akademickich w świetle traktatów apodemicznych w XVI i XVIII wieku

10.40-11.00  dyskusja

11.00-11.20 przerwa kawowa

11.20-11.40 Dr hab. Adam Kucharski: Instrukcje podróżne Wacława Rzewuskiego dla synów z połowy XVIII w.

11.40-12.00 Dr Jan Ryś: Instrukcje rodzicielskie jako źródło do dziejów edukacji wojskowej Polaków za granicą (XVI-XVII wieku)

12.00-12.20 Dr Małgorzata E. Kowalczyk: Matki jako autorki instrukcji dla synów wyjeżdżających w podróż edukacyjną w czasach staropolskich

12.20-12.40 dyskusja

12.40-15.00 przerwa obiadowa, Hotel Ikar, ul. Solna 18

W trakcie peregrynacji:

15.00-15.20 Dr hab. Agnieszka Wieczorek: Edukacyjny rys podróży misjonarzy w XVII i XVIII wieku

15.20-15.40 Dr hab. Filip Wolański: Instrukcje edukacyjne a praktyka podróży z preceptorem. Uwagi na marginesie staropolskiego piśmiennictwa podróżniczego

15.40-16.00 Dr Agnieszka Jakuboszczak: Ami de voyage w drugiej połowie XVIII wieku. Silvestre de Bellons towarzysz w zagranicznej podróży edukacyjnej Ignacego Działyńskiego

16.00-16.20 dyskusja

16.20-16.40 przerwa kawowa

Źródła różne

16.40-17.00 Prof. dr hab. Marian Chachaj: Metryki nacji i ich przydatność do badań staropolskich podróży edukacyjnych

17.00-17.20 Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk: Sztambuch Kryspina Gericiusa jako przykład źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych……

17.20-17.40 Dr Anna Penkała: „Za inkaust pióra i bibułę”. Koszt edukacji szlacheckich synów na przykładzie regestu wydatków na Onufrego i Stanisława Szembeków z lat 1750- 1762

17.40-18.00 dyskusja

18.00-18.20 przerwa kawowa

18.20-18.40 Dr hab., prof. UO Sławomir Górzyński: Epitafia jako źródło informacji o podróżach w dobie nowożytnej – ekskurs badawczy

18.40-19.00 Dr Jerzy Ternes: Oracje pogrzebowe jako źródło do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych (na przykładzie rodziny Zamoyskich)

19.00-19.20 dyskusja

20.00 bankiet, Hotel Ikar, ul. Solna 18

12. 05. 2017 piątek

Zapisy podróży

9.00-9.20 Mgr Marek Kunicki-Goldfinger: Społeczeństwo i sztuka w polskich diariuszach podróży po Europie w XVII wieku

9.20-9.40 Dr Aleksandra Golik-Prus: Czy gabinety osobliwości znalazły miejsce w Itinerarium Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego?

9.40-10.00 Mgr Mikołaj Tomaszewski: Dziennik Tomasza Czapskiego jako źródło do dziejów podróży edukacyjnych w XVIII wieku

10.00-10.20 dyskusja

10.20-10.40 przerwa kawowa

Korespondencja

10.40-11.00 Dr Jarosław Pietrzak: Diariusz i korespondencja. Rzecz o edukacyjnej podróży Aleksandra Janusza księcia Ostrogskiego-Zasławskiego w latach 1667-1669 po krajach Europy Zachodniej i o odmienności w postrzeganiu swoich obowiązków przez preceptora i wychowanka

11.00-11.20 Mgr Artur Goszczyński: Korespondencja jako źródło do badań nad podróżami edukacyjnymi synów Lwa Sapiehy

11.20-11.40 Dr Urszula Kicińska: Listy Młockiego, preceptora młodych Szczuków, jako przykład źródła do staropolskich podróży edukacyjnych

11.40-12.00 dyskusja

12.00-12.20 przerwa kawowa

Zasoby archiwalne

12.20-12.40 Dr hab. Anna Szylar: Źródła archiwalne dotyczące wyjazdów edukacyjnych dziewcząt do szkół klasztornych w XVII-XVIII wieku (komunikat)

12.40-13.00 Dr Michał Nowicki: Kilka źródeł szkolnych do dziejów podróży edukacyjnych - z archiwów poznańskich

13.00-13.30 dyskusja,

podsumowanie i zakończenie konferencji

15.00 obiad, Hotel Ikar, ul. Solna 18

 
free pokerfree poker