Historia i kultura dawnych Słowian

poniedziałek, 31 października 2016 10:22

Wszystkich zainteresowanych dziejami Słowian zapraszamy na odbywającą się dniach 8-9 listopada 2016 (wtorek-środa) konferencję naukową „Historia i kultura dawnych Słowian – w stronę nowej syntezy”. Organizowana przez Instytut Historii UAM konferencja stanowi podsumowanie projektu badawczego NPRH „Historia i kultura dawnych Słowian.” W toku konferencji uczestnicy projektu zaprezentują wyniki swoich badań nad wybranymi aspektami dziejów Słowian w V-XVIII wieku.

Poniżej program konferencji.

Miejsce obrad: Collegium Historicum, Poznań, ul. Umultowska 89d

 

Wtorek, 8.11.2016 (sala 3.130)

14.15 rozpoczęcie obrad

14.15-14.30 J. Strzelczyk: wprowadzenie

14.30-15.00 P. Lis: Kuchnia dawnych Słowian

15.00-15.30 J. Rękas: Kultura ludowa dawnych Słowian

15.30-16.15 dyskusja i przerwa na kawę

16.15-16.45 M. Kara: Etnogeneza Słowian

16.45-17.15 A. Krawiec: Mirabilia w obrazie średniowiecznej Słowiańszczyzny

17.15-17.35 R. Grzesik: Z dziejów stosunków słowiańsko-węgierskich w średniowieczu

17.35-18.00 dyskusja

 

Środa, 9.11.2016 (sala 1.63, tzw. dziekańska)

10.00 rozpoczęcie obrad

10.00-10.30 S. Rosik, Struktury polityczne północnych Słowian we wczesnym średniowieczu

10.30-11.00 J. Prostko-Prostyński: Uwagi o wczesnośredniowiecznej słowiańskiej instytucji wojewody

11.30-12.10 dyskusja i przerwa na kawę

12.10-12.30 I. Czamańska: Słowianie a Wołosi w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych

12.30-12.50 R. Witkowski: Słowianie a Żydzi w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych

12.50-13.20 dyskusja i przerwa na kawę

13.20-13.40 J. Dudek: Słowianie a ludy stepowe w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych

13.40-14.00 Z. Pentek: Słowianie a świat arabski w średniowieczu

14.00-14.20 dyskusja

14.20-15.20 przerwa

15.20-15.50 D. Sikorski: Przedchrześcijańskie wierzenia i chrystianizacja Słowian

15.50-16.20 B. Walczak: Języki słowiańskie

16.20-16.40 dyskusja

16.40-17.10 J. Jarzewicz: Tożsamość słowiańska w świetle sztuki

17.10-17.40 D. Leśniewska: Słowiańskie odrodzenie w XIX wieku

17.40-18.00 dyskusja końcowa

18.00 zakończenie obrad

 

 
free pokerfree poker