III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku

czwartek, 01 września 2016 08:40

W dniach 15-17 września w Poznaniu odbędzie się III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku.

Organizowane co pięć lat kongresy są najważniejszym forum naukowej dyskusji o epoce oświecenia. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM i Instytut Filologii Polskiej oraz Wydział Historyczny i Instytut Historii UAM, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Udział w Kongresie weźmie ponad 130 badaczy polskich i zagranicznych: literaturoznawców, teatrologów, muzykologów, historyków sztuki, historyków filozofii, historyków dziejów politycznych i myśli politycznej, socjologów, demografów.

Temat Kongresu, który brzmi Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie, jest zachętą do refleksji nad dynamicznym i wielonurtowym procesem przeobrażeń, dokonujących się w XVIII wieku oraz pierwszych dekadach XIX stulecia. Ponadto, tak sformułowana tematyka otwiera perspektywę spojrzenia na zmianę w samych badaniach nad oświeceniem: skłania do refleksji nad przemianami, jakie dokonały się w obrazie epoki na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Ambicją Kongresu będzie więc zarówno próba uchwycenia specyfiki wieku osiemnastego jako historycznej zmiany, jak i podsumowanie stanu badań nad epoką oświecenia, rozważenie tego, jak zmieniły się i zmieniają ich horyzonty, metody i dokonania, a także rozpoznanie zadań i perspektyw rozwoju, jakie otwierają się przed nimi w przyszłości.

Kongres objęty jest Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora UAM.

Publikacja przedkongresowa wraz z programem

 
free pokerfree poker