Konferencja naukowa Chrystianizacja „Młodszej Europyˮ

środa, 02 września 2015 08:19

Poszukiwania początków polskiej państwowości i korzeni zaszczepionej na jej gruncie w drugiej połowie X stulecia religii chrześcijańskiej postępują od momentu ukształtowania się w XIX wieku nowoczesnej historiografii. Stawiane były przez ostatnie dwa stulecia rozmaite pytania o rolę i miejsce chrześcijaństwa w obrządku łacińskim w dziejach państwa piastowskiego i wyrastającej zeń monarchii jagiellońskiej i odrodzonej Rzeczypospolitej. Kolejne pokolenia historyków, archeologów, teologów próbują na nowo opisać zjawiska związane z wprowadzenie i utrwaleniem nowej religii na obszarze rodzącej sie Polski, włączając ów opis w szeroki kontekst historyczny i terytorialny.

Zbliżająca się 1050. rocznica aktu chrztu Mieszka I szczególnie sprzyja pogłębieniu refleksji na ten temat. W poznańskim środowisku historycznym zrodziła się idea szerokiego spojrzenia na wydarzenia z drugiej połowy X wieku i ukazania ich na tle rozprzestrzeniającego się na kontynencie europejskim chrześcijaństwa. Dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Instytut Historii UAM w toku trzech konferencji naukowych próbuje ukazać procesy, które doprowadziły w 966 roku Mieszka I do przyjęcia chrześcijaństwa, utrwalonego w stuleciach XI i XII przez działalność jego następców. Pierwsza poświęcona rozprzestrzenianiu się nowej religii na kontynencie europejskim i w jego bezpośredniej bliskości w I tysiącleciu n.e. odbyła się we wrześniu 2014 roku, jej efektem jest monografia zbiorowa Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia (red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Poznań 2014). Tegoroczne sympozjum, organizowane we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, odbędzie się w dniach 16–18 września 2015 roku pod hasłem Chrzest „Młodszej Europyˮ. Celem tego spotkania mediewistów będzie ukazanie ekspansji chrześcijaństwa na obszary Europu Środkowej i Wschodniej oraz Skandynawii.

 

Plakat

Program

 
free pokerfree poker