Olimpiada Historyczna Szkół Ponadgimnazjalnych
Instytut Historii UAM

 

Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników zmagań okazją do zapoznania się i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady Historycznej. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, zyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia sprawia, że z każdym rokiem w Olimpiadzie bierze udział większa liczba uczestników – w roku szkolnym 2009/2010 było ich ponad 4,5 tysiąca.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2014/2015 rusza kolejna, XLI edycja Olimpiady Historycznej. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące jej przebiegu dostępne są na niniejszej witrynie, można je również uzyskać kontaktując się z Sekretarzami Komitetów Okręgowych działającymi w każdym województwie. Materiały z poprzednich edycji udostępnione są na stronie Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych eliminacjach Olimpiady Historycznej i życzymy jak najlepszych wyników.

  • Dr hab. Stanisław Roszak, prof. UMK
  • Przewodniczący Komitetu Głównego
  • Olimpiady Historycznej

 

Organizator – Polskie Towarzystwo Historyczne

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Skład Komitetu Okręgowego

Przewodniczący – prof. UAM dr hab. Zbyszko Górczak

Honorowy Przewodniczący – prof. UAM dr hab. Zbigniew Wielgosz

Sekretarz – dr Bernadetta Manyś

 

Członkowie:

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

prof. UAM dr hab. Maciej Forycki

dr hab. Piotr Okulewicz

dr hab. Katarzyna Balbuza

dr Magdalena Biniaś-Szkopek

dr Agnieszka Jakuboszczak

dr Igor Kraszewski

dr Mariusz Menz

mgr Ewa Dybowska – nauczyciel historii

mgr Ewa Leśniewska– nauczyciel historii

 

Kontakt

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu

ul. Umultowska 89d

61-614 Poznań

tel. 785540294

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Poznań, 1 września 2016 r.

Komitet Okręgowy Olimpiady

Historycznej w Poznaniu

Ul. Umultowska 89d

61-614 Poznań

 

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować, że Polskie Towarzystwo Historyczne wygrało ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkurs na organizację Olimpiady Historycznej dla szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z listą najważniejszych zmian w organizacji, a także o dokładną lekturę załączonego Regulaminu i Harmonogramu Olimpiady na rok 2016/2017.

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Komitetu Okręgowego

Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Bernadetta Manyś

 UWAGA!
RUSZYŁA XLIV OLIMPIADA HISTORYCZNA - EDYCJA 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XLIV edycji Olimpiady Historycznej 2017/2018.

Wszystkie zainteresowane osoby (uczniów, nauczycieli i opiekunów) prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem, programem i harmonogramem Olimpiady Historycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych oraz wykazem lektur dostępnym na stronie internetowej http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2017-2018/harmonogram.

Do 11 września 2017 r. na stronie internetowej Olimpiady Historycznej pojawią się informacje o tegorocznych tematach prac pisemnych I etapu oraz aktualny formularz zgłoszeniowy.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Bernadetta Manyś

Sekretarz Komitetu Okręgowego OH w Poznaniu

 


Komitet Główny Olimpiady Historycznej podaje do wiadomości tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLIV Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Starożytność: Niewolnictwo w antycznym świecie. Charakterystyka i ocena zjawiska.

Średniowiecze: Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.

Nowożytność: Uwarunkowania rozwoju reformacji w Polsce w XVI-XVIII w.

Historia XIX w.: Ekspansja terytorialna i polityczna Rosji od 1795 do 1914 r.

Historia XX w.: Między Wschodem a Zachodem. Nowe państwa Europy środkowej i ich problemy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola monarchy w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Historia regionu: Wiek pary i stali – gospodarcze i społeczne przemiany w moim regionie w XIX w.

Życzymy powodzenia!

 

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Olimpiady Historycznej w zakładce Informacje Ogólne znajduje się kolejna zakładka Formularze. Klikając na nią, po prawej stronie wyświetli się zakładka - Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, aby zgłosić uczestników do tegorocznych rozgrywek Olimpiady Historycznej.

Przypominam, że zgłoszenie należy wysłać do 6 XI !!!

Protokoły z eliminacji pisemnych oraz ustnych rozgrywek szkolnych należy przesłać do Komitetu Okręgowego do 30 XI.

W razie pytań i wątpliwości służę pomocą.

Bernadetta Manyś

Sekretarz OH w Poznaniu

 


 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu zawiadamia, że etap okręgowy Olimpiady odbędzie się w następujących terminach:

- eliminacje pisemne II etapu – 13 stycznia 2018 r. (rozpocznie się o godz. 10.00)

- eliminacje ustne II etapu – 19 stycznia 2018 r. (rozpocznie się o godz. 10.00)

O wynikach części pisemnej etapu okręgowego i dopuszczeniu do części ustnej będzie można dowiedzieć się u Sekretarza KO OH pod numerem 785 540 294 od dnia 17 stycznia 2018 r., od godz. 20.00. Etapy pisemny i ustny tradycyjnie odbędą się w Collegium Historicum przy ul. Umultowskiej 89d w Poznaniu (etap pisemny Aula im. Gerarda Labudy, etap ustny pok. 3.104, 3.105, 3.106).

Bardzo proszę, aby osoby zakwalifikowane do etapu okręgowego posiadały ze sobą legitymację szkolną lub dowód osobisty.

 

Przekazuję Państwo informacje dotyczące zasad ewentualnych zwrotów za dojazdy na Olimpiadę ustalonymi przez Ministerstwo.

Podstawą wypłacenia uczestnikowi zwrotu kosztów podróży mogą być wyłącznie:

1) bilety „tam” i „z powrotem” z komunikacji zbiorowej, lub

2) bilety „tam” z komunikacji zbiorowej oraz wypełniane na miejscu eliminacji oświadczenie o poniesionych kosztach w drodze powrotnej, zawierające:

a) informację o dacie, godzinie wyjazdu i trasie przejazdu „z powrotem” oraz liczbie przejechanych kilometrów, a także deklarację o nieubieganiu się o zwrot kosztów z innych źródeł

lub

b) informację o poniesieniu kosztów podróży powrotnej równych poświadczonym na bilecie dojazdowym kosztom podróży „do”, z podaniem daty wyjazdu, trasy przejazdu i liczby kilometrów (dane zawarte na bilecie „do”), a także deklarację o nieubieganiu się o zwrot kosztów z innych źródeł.

3) tylko w przypadkach, gdy na danej trasie nie ma w danym dniu możliwości dojazdu komunikacją zbiorową - oświadczenie o poniesionych kosztach przejazdu „tam” i „z powrotem” prywatnym lub wynajętym samochodem.

Zwracam uwagę, że nie mamy żadnej możliwości zwracania kosztów przejazdu osobom, które:

- przyjechały środkami komunikacji zbiorowej i nie przedstawiły biletu „do”

- przyjechały własnym środkiem transportu z miejsca, z którego były dostępne środki transportu publicznego umożliwiające dotarcie na eliminacje w dniu ich organizacji

- przyjechały w charakterze nauczycieli/delegowanych ze szkoły opiekunów - ich wydatki związane z podróżą powinny być refundowane przez organ ich delegujący, tj. szkołę

- sfinansowały przejazd z innych publicznych lub sponsorskich środków.

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania niezbędne będzie zatem pozostawienie biletu „do” (proszę zatem o kupowanie w tej sytuacji osobnych biletów na dojazd i powrót).

 


 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Regulaminem XLIV Olimpiady Historycznej do eliminacji ustnych etapu II kwalifikowane są osoby, które z pracy pisemnej uzyskały ocenę minimum dobrą!!!.

Takowe osoby w załączonej liście zaznaczone zostały kolorem zielonym.

W czasie eliminacji ustnych II etapu uczestnicy odpowiadają na pytania:

a) z zakresu wybranej specjalności,

b) z zakresu podstawy programowej – poziom rozszerzony,

c) z zakresu 5 wybranych lektur (3 z wykazu lektur ogłoszonego przez Komitet Główny oraz 2 dowolnie wybrane przez ucznia). Proszę o przygotowanie listy wybranych lektur i posiadanie jej przy sobie!

Odpowiedzi oceniane są przez trzyosobową komisję powołaną przez Komitet Okręgowy, w skład której wchodzą pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz doświadczeni nauczyciele i metodycy, pod warunkiem, że ich uczniowie nie biorą udziału w eliminacjach.

Przed przystąpieniem do egzaminowania komisja ma obowiązek stwierdzić tożsamość ucznia na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego.

Zakwalifikowani uczniowie spoza Poznania mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów. Będzie on realizowany tylko i wyłącznie na podstawie biletu „TAM”, który należy dołączyć do oświadczenia (wypisywanego przy Sekretarzu).

Nie uwzględniamy biletów grupowych lub zakupionych „TAM” i „Z POWROTEM” na jednym blankiecie!!!

Bernadetta Manyś

Sekretarz OH w Poznaniu

Wyniki pisemnych Olimpiada 2018


 

W dniach 6-9 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się centralne eliminacje XLIV Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. W olimpijskich zmaganiach wzięło udział 113 uczniów wyłonionych spośród ponad 3000 uczestników rozgrywek szkolnych. Zwycięzcą zawodów został Kamil Gryczyński z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Tytuł laureata uzyskało 39 osób, wszyscy pozostali uczestnicy eliminacji zdobyli tytuł finalisty.

Z Okręgu Poznańskiego tytuł laureata uzyskali:

- Karol Pawlak z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Turku

- Klaudia Szymańska z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

- Arkadiusz Brudło z LO im. Księdza J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wlkp.

- Michał Kowalski z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

Tytuł finalisty zdobyli:

- Adam Kucharski z II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie

- Mikołaj Łukomski z I LO im. Stanisława Staszica w Pleszewie

- Wojciech Sławnikowski z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

- Mateusz Drewniak - z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

- Fryderyk Niewiedział z I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

W uroczystości udział wzięli m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć oraz Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Chlebowicz.

Jak co roku laureaci i finaliści obdarowani zostali zestawami nagród ufundowanymi przez Marszałka Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Laureatom i finalistom XLIV Olimpiady Historycznej gratulujemy wspaniałego sukcesu i życzymy wszelkiej pomyślności przy nadchodzących wyborach życiowych.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację rozgrywek centralnych!

DZIĘKUJEMY!!!

fot. Krzysztof Manyś, Laureaci i Finaliście XLIV Olimpiady Historycznej z Okręgu Poznańskiego oraz Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć

 
free pokerfree poker