Konkursy dla nauczycieli

 

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od kilku lat organizuje wraz z różnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami regionalnymi i organizacjami naukowymi, konkursy dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych o tematyce regionalnej. Pomysł organizacji tego typu konkursów zrodził się na kanwie poszukiwań nowych form współpracy poznańskiego środowiska historycznego z ruchem regionalnym oraz ze szkołami w całej Wielkopolsce. Nawiązując do wieloletniej tradycji wspólnych przedsięwzięć z nauczycielami historii (choć nie tylko), propagujemy historyczne badania regionalne i wspieramy rozwój edukacji regionalnej w naszym regionie. Pragniemy, aby udział w konkursie stanowił okazję nie tylko do zaprezentowania osiągnięć badawczych nauczycieli-regionalistów, którzy od lat gromadzą materiały do dziejów Wielkopolski i opracowują wybrane zagadnienia z historii lokalnej lub historii regionu, ale także by zmobilizował innych nauczycieli do zainteresowania się tą problematyką.

 

Przykłady konkursów w ubiegłych latach

 

„Poznań – wczoraj, dziś, jutro”

Konkurs organizowany od 2011 roku we współpracy z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Adresowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu miasta Poznania (licea ogólnokształcące, licea zawodowe, technika, szkoły zawodowe, gimnazja). Uczestnicy konkursu przygotowują scenariusze lekcji historii na wskazany temat. Przykładowo w pierwszej edycji konkursu były to tematy: „Chrystianizacja państwa polskiego w świetle badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” oraz „Okoliczności narodzin państwa polskiego w świetle badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. W drugiej edycji obowiązywał temat: „Zasługi Raczyńskich dla miasta, regionu i kraju”. W edycji ostatniej z kolei „Życie codzienne w Poznaniu w okresie PRL w fotografii pochodzącej ze zbiorów prywatnych, rodzinnych”.

 

„Wielkopolska poprzez wieki”

Konkurs zorganizowany w latach 2010-2012 wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym - Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym. W pierwszej edycji proponowaliśmy przygotowanie prac popularno-naukowych wokół tematu: „Zdarzenia godne pamięci z dziejów szkoły, parafii, najbliższej okolicy …”, zachęcając uczestników do opracowania wybranego problemu z przeszłości miejscowości, z którą związali swoją drogę zawodową. W drugiej edycji konkursu obowiązywał temat: „Tradycje społecznikowskie w Wielkopolsce (ludzie, organizacje, stowarzyszenia)”. Najlepsze prace zostały opublikowane w regionalnym kwartalniku „Przegląd Wielkopolski”.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości