mgr Alina Kucharska

Zakład Historii Polski XIX i XX w.

Opiekun naukowy

dr hab. Przemysław Matusik

 

Obszar zainteresowań badawczych

Dzieje Poznania i regionu, zwłaszcza w wieku XIX. Szczególne miejsce zajmuje pierwsza wojna światowa w jej wymiarze lokalnym, widziana oczami Polaków służących w armii niemieckiej, oraz sytuacja ludności cywilnej Poznania i Wielkopolski podczas tego konfliktu.

Prowadzone badania dotyczą przeżywania żałoby i upamiętnienia żołnierzy, narodowości polskiej, niemieckiej i żydowskiej, którzy podczas pierwszej wojny światowej stracili życie, przez mieszkańców miasta Poznania, rodziny i stowarzyszenia, oraz instytucje kościelne, administrację cywilną i wojskową.

 

Publikacje

Kultura wizualna w szkole, [w:] KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 34, ss. 148 – 152 [oddany do druku]

Kardynała Ledóchowskiego listy z wakacji 1886 – 1900, [w:] Mieczysław Halka – Ledóchowski (1822 – 1902) – Kardynał nieZNANY [oddany do druku]

Poznańskie listy z frontów Wielkiej Wojny, [w:] XXIII Ogólnopolski Zjazd

Historyków Studentów – W drodze ku przyszłości”. Publikacja pokonferencyjna [oddany do druku]

"Wyżywienie żołnierzy armii niemieckie podczas I wojny światowej – według relacji żołnierzy – Polaków", w publikacji pokonferencyjnej Konferencji Naukowej „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej” [oddany do druku]

„Rodzinom, których żywicieli zaciągnięto na wojnę…” – społeczne formy pomocy rodzinom walczących na frontach Wielkiej Wojny żołnierzy w świetle prasy poznańskiej, [w:] Koniec belle époque w błotnistych okopach. W stulecie wybuchu I wojny światowej 1914 – 2014. Publikacja pokonferencyjna

-Listy z frontu. Polacy w armii pruskiej w czasie I wojny światowej, [w:] Pierwsza wojna światowa z polskiej i niemieckiej perspektywy, pod red. A. Hinc [oddany do druku]

Celestyna Gryzelda z Zamoyskich Działyńska (1804 - 1883), „Nasze Historie”, 12/2014, ss. 57 – 69

Z Poznania na front. Pierwsze miesiące wojny w świetle poznańskiej prasy, Kronika Miasta Poznania, 3/2014, ss. 118 – 129

Listy z pola walki, Kronika Miasta Poznania, 3/2014, ss. 130 – 144

 

Udział w konferencjach

V Ogólnopolska, studencko-doktorancka Konferencja o Autorytecie „Strach się bać! Autorytety oparte na strachu”, Poznań 15 – 16 V 2015 r. Referat pt. O autorytecie niemieckiego oficera w okresie pierwszej wojny światowej – wg relacji żołnierzy – Polaków.

XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów „W drodze ku przyszłości”, Toruń 21 – 25 IV 2015 r. Referat pt. Poznańskie listy z frontów Wielkiej Wojny.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej”, Kraków 9 – 10 IV 2015 r. Referat pt. Wyżywienie żołnierzy armii niemieckiej podczas I wojny światowej – według relacji żołnierzy – Polaków.

„Rodzinom, których żywicieli zaciągnięto na wojnę…” - społeczne formy pomocy rodzinom walczących na frontach Wielkiej Wojny żołnierzy w świetle prasy poznańskie. Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa „Koniec belle époque w błotnistych okopach. W stulecie wybuchu I wojny światowej 1914 – 1918”

 

Inne

- 2012 r. obrona pracy magisterskiej pt. Pierwsza wojna światowa w listach i wspomnieniach polskich żołnierzy walczących w armii niemieckiej, napisanej pod kierunkiem prof. ndzw. dr hab. Krzysztofa Makowskiego

- Absolwentka WH UAM 2011 r.

- członkini Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

- członkini Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości