mgr Mateusz Hurysz

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Promotor

Prof. zw. dr hab. Lech Trzeciakowski, luminarz dziewiętnastowiecznej historii, Honorowy Obywatel Miasta Poznania, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Honorowy Członek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego etc. etc. etc.

 

Obszar zainteresowań badawczych

Historia Poznania i Wielkopolski, zwłaszcza w XIX w., ziemie polskie podczas I wojny światowej, historia Kościoła poznańskiego w XIX w., szkolnictwo i oświata w XIX w. i ich funkcjonowanie współczesne, historia tramwajów i komunikacji miejskiej w okresie zaborów

Rozprawa doktorska pisana nt. „Kościół katolicki archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej wobec Wielkiej Wojny (1914 – 1918)”

W planach zająć się problematyką wypadków i tragedii ludzki na przełomie XIX i XX w świetle „Dziennika Poznańskiego” oraz przygotowanie projektu społecznego będącego kampanią historyczno-informacyjną pt. „Sierpniowe salwy otworzyły drogę do niepodległości Polski… Akcja informacyjna w stolicy Wielkopolski (100-lecia przełomowych wydarzeń z lat 1914-1919)”

 

Prowadzone zajęcia

,,Obraz życia codziennego miasta Poznania na przełomie XIX i XX wieku (1891-1918)’’, rok akademicki 2011/2012, 2012/2013.

„Kościół katolicki archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1821 – 1918”, rok akademicki 2013/2014.

 

Najważniejsze publikacje

1. Osiedle im. Jana Ostroroga na Grunwaldzie, Kronika Miasta Poznania nr 2/2011, ss. 235-242;

2. Powstanie nowych Osiedli samorządowych na Grunwaldzie: Grunwald Południe, Grunwald Północ i Stary Grunwald w kontekście wyborów do jednostek pomocniczych miasta Poznania w 2011 r., ,,Przegląd Wielkopolski’’, (we wydaniu), ss. (autorskie) 1-12;

3. 50-lecie, 100-lecie, 150-lecie wybuchu Powstania Listopadowego w prasie poznańskiej. Analiza porównawcza w świetle opisów redaktorskich (w druku), ss. (autorskie) 1-35;

4. 400-lecie poznańskich tradycji uniwersyteckich 28 X 1611 – 28 X 2011, „Samorząd doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, ss. 1-9;

5. 80. rocznica urodzin, 30-lecie profesury zwyczajnej Honorowego Miasta Poznania, „Moje Miasto Poznań’’, ss. 1-3;

6. Artykuły cykliczne – seria ,,Dzieje Grodu Przemysła’’. Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego:

a) numer 1/Styczeń 2012 - Skąd pochodzi nazwa miasta Poznań?, ss. 1-486;

b) numer 2/Luty 2012 - 23 lutego 1945 roku - 67. rocznica kapitulacji ostatniego niemieckiego garnizonu w Poznaniu, ss. 1-22;

c) numer 3/Marzec 2012 - Dworzec Kolejowy - Poznań Główny im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, ss. 1-74.

7. Mistrz widziany oczami ucznia. Rzecz o honorowym Obywatelu Miasta Poznania, historyku, prof. dr hab. Lechu Trzeciakowskim, „Przegląd Wielkopolski”, nr 2/2013;

8. Odpowiedzialność zawodowa a wprowadzenie uczniów szkoły podstawowej w świat historii. Oczekiwania społeczne a codzienna rzeczywistość – wynik obserwacji młodego nauczyciela, „Historia ludzi, Historia dla ludzi”, pod red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Poznań 2013;

9. Jak zostać nauczycielem w Poznańskiem w XIX wieku – ówczesna droga do i warunki pracy pedagoga w świetle perspektyw na dziś, „Biuletyn Wychowania”, nr 2/2013.

 

Udział w konferencjach

1. ,,Człowiek a istota religii według księdza Zygmunta Ciepluchy w cieniu toczącej się Wielkiej Wojny’’. II Ogólnopolska konferencja naukowa: Religia a człowiek, 26 V 2011 r., Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań.

2. „50-lecie, 100-lecie, 150-lecie wybuchu powstania listopadowego w prasie poznańskiej. Analiza porównawcza w świetle opisów redaktorskich”. Konferencja Ogólnopolska: Powstanie listopadowe 1830-1831 roku. Historia – tradycja – media, 20 X 2011, Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Warszawa.

3. „Portret nauczyciela w Poznańskiem, w Galicji i Królestwie Polskim w XIX w., a stan dzisiejszy – kształcenie dawniej i dziś”, 25-26 X 2012, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi, 25-26 X 2012, Wydział Historyczny UAM Poznań.

4. „Odpowiedzialność zawodowa a wprowadzenie uczniów szkoły podstawowej w świat historii. Oczekiwania społeczne a codzienna rzeczywistość – wynik obserwacji młodego nauczyciela, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi, 25-26 X 2012, Wydział Historyczny UAM Poznań

5. „Pamiętny zimowy styczeń… Wybuch i początki powstania styczniowego w opisach XIX-wiecznej literatury polskiej”, Konferencja: Dziedzictwo Powstania Styczniowego: Pamięć. Historiografia. Myśl Polityczna, 29-30 I 2013, Sala Kolumnowa Gmachu Pomuzealnego, Warszawa.

6. „Motywy patriotyczno-religijne jako przewodni wątek wiary w zmartwychwstanie Polski na przykładzie wybranych obrazów powstania styczniowego 1863/64”, Konferencja: Dziedzictwo Powstania Styczniowego: Pamięć. Historiografia. Myśl Polityczna, 29-30 I 2013, Sala Kolumnowa Gmachu Pomuzealnego, Warszawa.

 

Stypendia

Stypendium arcybiskupie w roku akademickim 2010/2011.

Stypendysta uniwersytecki w roku akademickim 2011/2012.

 

Inne

Absolwent WH UAM 2007 r. (obrona 2008).

Nagroda specjalna w V edycji konkursu na „Najlepsze prace magisterskie i doktorskie miasta

Poznania” w 2009 r.

Delegat WH na Sejmik Doktorantów UAM – kadencja 2010/2011.

Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania (TMMP) im. Cyryla Ratajskiego.

Sekretarz Komisji Rewitalizacji przy TMMP.

Inicjator cyklu popularyzatorskiego Dzieje Grodu Przemysła.

Krzewiciel wśród poznaniaków oddolnej pamięci o 150. rocznicy Powstania Styczniowego –

,,Poznaniacy, Wielkopolanie oddajmy hołd Powstańcom Styczniowym!’’, 23 I 2013 r.

autor założenia Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów na WH

UAM (w realizacji) i Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów na UAM (w

planach).

Pomysłodawca nazwania Dworca PKP im. P. E. Strzeleckiego (j/w).

Współinicjator upamiętnienia PeWuKi w Poznaniu (w realizacji).

Współinicjator przywrócenia pomnika Mickiewicza przy kościele pw. św. Marcina w

Poznaniu (j/w).

Społecznik działający na terenie miasta Poznania.

 

 
free pokerfree poker