mgr Jakub Bajer

 

Kontakt

Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 47 38

pokój: 328/329

 

Opiekun naukowy lub promotor

prof. zw. dr hab. Maciej Serwański, prof. Chantal Grell

(praca pisana w systemie polsko-francuskiego współpromotorstwa co-tutelle między UAM a Université de Versailles)

 

Obszar zainteresowań badawczych

Temat rozprawy doktorskiej:

« La France face à l’élection et à la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste (1763-1766) »

[„Francja wobec elekcji i uznania majestatu króla Stanisława Augusta (1763 – 1766)”]

 

Polska polityka Ludwika XV, działalność francuskich dyplomatów w Rzeczypospolitej – ambasadora markiza de Paulmy, rezydenta Hennin oraz konsulów Moneta i Dumonta w czasie ostatniej wolnej elekcji króla w latach 1763-1764

Próby dyplomatycznego zbliżenia Stanisława Augusta z państwami „systemu południowego” (Francją, Austrią i Hiszpanią) w kontekście negocjacji o uznanie królewskiego tytułu monarchy w latach 1764-1766

Życie i działalność polityczna synów i córek Augusta III, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej Delfiny Marii Józefy oraz królewicza Franciszka Ksawerego

Kontakty Stanisława Augusta ze francuską republiką oświecenia, ze szczególnym uwzględnieniem salonu Madame Geoffrin

Obraz ostatniego monarchy w literaturze francuskiej epoki Oświecenia

 

Najważniejsze publikacje

J. Bajer, ,,La Maison de Saxe et la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste par les cours du Sud (1764-1766)” [w:] ,,Studia Europea Gnesnensia”, nr 5, Gniezno 2012, s. 257-277.

J. Bajer, ,,Le Grand Tour du dernier élu de Pologne. Chez Madame Geoffrin (1753-1754)” [w:] ,,Studia Europea Gnesnensia”, nr 6, Gniezno 2012, s. 241-260.

J. Bajer, „Kolekcja rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu” [w:] „Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Lublin-Zamość, 27-29 kwietnia 2011 r. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś”, red. J. Łosowski, E. Markowska, Warszawa 2012, s. 208-213.

J. Bajer, „Marie-Thérèse Geoffrin (1699-1777) – caryca Paryża i ambasadorka Polski” [w:] „Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet”, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, Poznań 2012, s. 147-167.

J. Bajer, ,,Le jeux des Lumières : la clé polono-suedoise dans « Les Lois de Minos » de Voltaire ” [w:] ,,Jeux et sport de la Rennaissance à nos jours”, red. M. Serwański, M. Forycki, A. Jakuboszczak, Poznań 2013, s. 225-235.

J. Bajer, A. Mariani, „Macocha idealna: aktywność Anny Luizy z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764-1765)” [w:] „Studia Europea Gnesnensia”, nr 10, Gniezno 2014 (tekst złożony do druku).

 

Udział w konferencjach

Kwiecień 2014 r. – w ramach XI studencko-doktoranckiej humanistycznej sesji interdyscyplinarnej pt. „Przestrzenie konfliktu” na Uniwersytecie Warszawskim wygłosiłem referat pt. „Praktyka konfliktu dyplomatycznego: spór o majestat króla Stanisława Augusta podczas misji Feliksa Łojki na francuskim dworze w 1766 roku”

Kwiecień 2014 r. – w ramach XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów na Uniwersytecie Gdańskim wygłosiłem referat pt. „Rola polityczna i znaczenie elektorowej saskiej Marii Antonii w świetle angielskiej i francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1763)”

Kwiecień 2013 r. - podczas międzynarodowej konferencji ,,Circulations étrangères à la cour de France au temps des Bourbons” w Centrum Badań przy Pałacu w Wersalu przedstawiłem referat pt. ,,Les frères et les sœurs de Madame la Dauphine à la cour de Louis XV : le réseau familial autour de Marie-Josèphe de Saxe”

Grudzień 2012 r. - podczas międzynarodowej konferencji ,,L’histoire des universités en Europe : de Bologne à Bologne” na Uniwersytecie w Strasbourgu przedstawiłem referat pt. ,,L'application et la réception du système de Bologne en Europe Centrale : le cas de Pologne”

Listopad 2012 r. - podczas konferencji „Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy” w Kolegium Europejskim w Gnieźnie przedstawiłem referat pt. „Sekret Delfiny. Kwestia sukcesji polskiej w kręgu Marii Józefy Wettyn na dworze w Wersalu”

Czerwiec 2012 r. - podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Europejczycy wczoraj i dziś” w Gnieźnie wygłosiłem referat pt. „Francuska Europa. O europejskim dziedzictwie znad Sekwany epoki Oświecenia”

Maj 2012 r. - podczas Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Rewolucje na przestrzeni dziejów” w Lublinie wygłosiłem referat pt. „Polska rewolucja” według Woltera. O literackim obrazie przemian w Rzeczypospolitej w sztuce „Les Lois de Minos”

Kwiecień 2012 r. - podczas XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków w Katowicach wygłosiłem referat pt. „Poseł Stanisława Augusta. O przyjęciu Augusta Sułkowskiego na francuskim dworze w 1765 roku”

Luty 2012 r. - podczas II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Jednostka wobec autorytetu prawa. Autorytet prawa wobec jednostki” w Poznaniu wygłosiłem referat pt. „Wolter a naprawa Rzeczypospolitej. O ustrojowych propozycjach filozofa dla Polaków w tragedii Prawa Minosa”

 

Staże, stypendia

Styczeń 2013 r. – Wielka Brytania – pobyt badawczy w Londynie w ramach grantu Fundacji Lanckorońskich z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Luty – czerwiec 2013 r. – Francja – pobyt badawczy w Paryżu w ramach programu Erasmus w Labolatoire Etats - Société - Religion na Université de Versailles

Lipiec – wrzesień 2013 r. – Francja – pobyt badawczy w Paryżu w ramach stypendium funduszu Jana i Suzanne Brzękowskich z Polskiego Towarzystwa Historycznego-Literackiego w Paryżu

Październik 2013 r. – styczeń 2014 r. – Niemcy - pobyt badawczy na Technische Universitat w Dreźnie w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na realizację projektu badawczego w Niemczech

Lipiec 2014 r. – Włochy – pobyt badawczy w Turynie w ramach dofinansowania projektów badawczych na studiach doktoranckich Wydziału Historycznego UAM

 

Inne

Nagroda Dziekana Wydziału Historycznego za osiągnięcie wysokich wyników w nauce

Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii UAM w roku akademickim 2010/2011 (pierwsze miejsce)

Członek Polskiego Towarzystwa do Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Reprezentant doktorantów w Instytutowej Komisji Wyborczej w roku akademickim 2011/12

Przedstawiciel doktorantów Wydziału Historycznego w Sejmiku Doktorantów UAM w roku akademickim 2012/13

Czynny udział w posiedzeniach komisji rekrutacyjnej programu Erasmus w Instytucie Historii UAM w roku akademickim 2013/2014 r. (rekrutacja osób chętnych na wyjazd na studia na uniwersytety francuskie)

 
free pokerfree poker