Tylko poprzez studiowanie historii możemy pojąć, jak rzeczy się zmieniają,

tylko poprzez historię możemy zacząć rozumieć czynniki, które powodują owe zmiany,

i tylko dzięki historii możemy zrozumieć, jakie elementy instytucji lub społeczeństwa utrzymują się mimo zachodzących zmian.

(P. N. Stearns)

 

Wiedza historyczna

- to umiejętność rozumienia procesów oraz mechanizmów przemian historycznych i społecznych.

- to zdolność do krytycznego i samodzielnego myślenia, pozwalająca lepiej i łatwiej orientować się w świecie współczesnym.

 

Studia historyczne to unikalna możliwość rozwoju intelektualnego, pogłębienia wiedzy i zainteresowań oraz szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, przydatnych na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

 

Dlaczego historia w Instytucie Historii UAM w Poznaniu?

Instytut Historii UAM to instytucja dydaktyczno-badawcza oferująca i gwarantująca profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny kadry dydaktycznej. Nasi wykładowcy zajmują się badaniami nad historią w szerokim zakresie tematycznym i chronologicznym: od starożytności po współczesność. W naszych salach wykładowych spotkasz profesjonalną kadrę wykładowców, która jest gwarantem jakości kształcenia i rzetelnego przekazu wiedzy.

 

Co nas wyróżnia?

Zróżnicowana i bogata oferta dydaktyczna dla studentów, chcących studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym lub eksternistycznym), dla tych którzy pragną zdobyć dyplom licencjacki, jak i dla tych, którzy marzą o dyplomie magisterskim lub doktorskim.

Interesujący i elastyczny program studiów, obejmujący szeroki zakres tematyczny, w tym liczne specjalności, dzięki którym możesz rozwinąć i ukierunkować własne zainteresowania, uzyskać przygotowanie zawodowe, a także zdobyć kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów.

Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych programach wymiany międzyuczelnianej w kraju (program Most) i za granicą (program Erasmus).

Możliwość studiowania w nowoczesny, interdyscyplinarny sposób w ramach makrokierunku „Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie”, łączącego historię z filologią polską.

Możliwość pogłębienia własnej wiedzy i fascynacji naukowych oraz kontaktów towarzyskich w Studenckim Kole Naukowym Historyków, dającym sposobność uczestniczenia w konferencjach, wyjazdach i spotkaniach naukowych.

Zajęcia odbywają się w jednym budynku, w centrum miasta w pobliżu Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Co zyskujesz?

Wszechstronne wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz gruntowną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej wraz ze znajomością warsztatu badawczego historyka.

Dyplom licencjacki lub magisterski oraz potwierdzenie ukończenia specjalności i uzyskania związanych z nimi kwalifikacji oraz uprawnień do wykonywania określonych w nich zawodów (w zależności od specjalności).

Szereg kompetencji łączących w sobie wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, takimi jak:

- zdolność do krytycznej analizy informacji

- pracy twórczej, wymagającej kreatywności

- umiejętność komunikowania, weryfikowania i zdobywania informacji

- sprawnego wyrażania swoich myśli, argumentowania i wnioskowania

- swobodnego operowania słowem pisanym.

Wraz z szeroką wiedzą humanistyczną pogłębisz umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów w pracy indywidualnej i zespołowej.

Wiedzę i kompetencje, które pozwalają na dalszy rozwój zawodowy i podjęcie pracy w placówkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie, archiwach, muzeach, wydawnictwach. Nasi absolwenci pracują również w instytucjach państwowych oraz administracji samorządowej, są pracownikami mediów, politykami i... policjantami. Wykształcenie historyczne z szeroką wiedzą humanistyczną sprawdza się w także wielu innych zawodach wymagających umiejętności sprawnego komunikowania się, otwartości i kreatywnego myślenia.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości